główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Inspektora d/s księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Odrzywole, w wymiarze 1/2 etatu

W związku z przeprowadzonym konkursem na stanowisko Inspektora d/s księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Odrzywole, w wymiarze ½ etatu, uprzejmie informuję, że w regulaminowym terminie wpłynęły do Urzędu Gminy w Odrzywole 2 oferty. Jedna złożona przez Panią Karolinę Lewandowską zam. Nowe Miasto nad Pilicą oraz druga złożona przez Panią Marię Rzuczkowską zam. Wysokin  gm. Odrzywół.  Komisja Konkursowa po sprawdzeniu dokumentów stwierdziła, że oferta złożona przez Panią Karolinę Lewandowską jest niekompletna i nie spełnia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu o konkursie na w/w stanowisko. Oferta nr 2 złożona przez Panią Marię Rzuczkowską jest kompletna i spełnia wszystkie wymogi określone w  w/w ogłoszeniu o konkursie.

Informacja powyższa została przekazana Wójtowi Gminy celem podjęcia decyzji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu.