logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Urząd / Praca - nabory/konkursy / Wyniki naboru
1.

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SP ZOZ W ODRZYWOLE

Na podstawie § 15 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012r. poz. 182), uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole, Komisja Konkursowa po sprawdzeniu dokumentów i przeprowadzeniu rozmów indywidualnych, stwierdziła, że najkorzystniejszą była oferta złożona przez Pana Andrzeja Majchrzaka zam. Odrzywół ul. Warszawska.

Informacja o powyższym została przekazana Wójtowi Gminy Odrzywół celem zawarcia z kandydatem umowy o pracę.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

/-/ Stanisław Gapys


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Stanisław Gapys
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2015-12-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-08
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-08 08:59

rejestr zmian publikacji »

2.

Ogłoszenie o wyborze na stanowisko Księgowa LGD "Wszyscy Razem"

Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” z siedzibą 26-411 Rusinów ul. Żeromskiego 4, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko została wybrana Pani Bernardeta Firlej zam. Potworów.

Uzasadnienie wyboru:
Pani Bernardeta Firlej posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe do pracy na danym stanowisku (kilkuletni staż pracy na stanowisku księgowej w Urzędzie Gminy w Potworowie) oraz posiada zaświadczenia o ukończeniu Kursu ze znajomości Programu LEADER.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Genowefa Pogorzała
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-10-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-10-01
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-01 18:45

rejestr zmian publikacji »

3.

Ogłoszenie o wyborze na stanowisko Asystent/Pracownik Biura LGD "Wszyscy Razem"

Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” z siedzibą 26-411 Rusinów ul. Żeromskiego 4, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Listkiewicz zam. Nieznamierowice.

Uzasadnienie wyboru:
Pani Agnieszka Listkiewicz posiada odpowiednie wykształcenie, wykazała się dobrą znajomością Programu LEADER, współpracowała przy organizacji Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” oraz ukończyła niezbędne do pracy na w/w stanowisku szkolenia z zakresu znajomości Programu LEADER.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Genowefa Pogorzała
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-10-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-10-01
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-01 18:44

rejestr zmian publikacji »

4.

Ogłoszenie o wyborze na stanowisko Specjalista ds. projektów LGD "Wszyscy Razem"

Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” z siedzibą 26-411 Rusinów ul. Żeromskiego 4, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko został wybrany Pan Jakub Stolarek zam. Głuszyna.

Uzasadnienie wyboru:
Pan Jakub Stolarek posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe do pracy na danym stanowisku (kilkuletni staż pracy w Urzędzie Gminy w Klwowie, w tym na stanowisku specjalisty ds. projektów unijnych) oraz posiada zaświadczenia o ukończeniu Kursu ze znajomości Programu LEADER.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Genowefa Pogorzała
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-10-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-10-01
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-01 18:41

rejestr zmian publikacji »

5.

Ogłoszenie o wyborze na stanowisko Kierownik/Dyrektor Biura LGD "Wszyscy Razem"

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy działania „Wszyscy razem” informuje iż w wyniku postępowania konkursowego na wolne stanowisko pracy Kierownik/ Dyrektor biura do dnia 14.09.2009 roku do godziny 14.00 wpłynęły 3 oferty.

W dniu 16.09.2009 roku o godzinie 9.00 odbyło się posiedzenie Zarządu w składzie:

  • Jacek Milczarski – Prezes Zarządu
  • Waldemar Owczarski – Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Żułciński – Skarbnik Zarządu
  • Katarzyna Kwiatkowska – członek Zarządu

Zarząd Stowarzyszenia informuje iż wymagania formalne spełniła 1 oferta, 2 oferty zostały odrzucone ponieważ nie spełniły wymagań formalnych.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem „ ogłasza że na stanowisko Kierownika/Dyrektora Biura LGD „Wszyscy Razem wybrano

Panią Genowefę Pogorzała.

Wyżej wymieniona osoba zostanie zatrudniona na stanowisko Dyrektora Biura Lokalnej Grupy Działania "Wszyscy Razem" z siedzibą w Rusinowie.

Uzasadnienie:

Kandydatka spełnia wymagania, które zostały określone w procedurze naboru pracowników biura LGD w ogłoszeniu z dnia 28.09.2009r. oraz Lokalnej Strategii Rozwoju str. 8–10.


Podmiot udostępniający informację: Stowarzyszenie LGD "Wszyscy Razem"
Za treść odpowiada: Agnieszka Listkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-09-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-09-17
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-01 18:46

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Ogłoszenia
 Listy kandydatów
 Wyniki naboru
wersja do druku drukuj