główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko „Podinspektora d/s księgowości budżetowej” w Urzędzie Gminy w Odrzywole

W związku z przeprowadzonym konkursem na stanowisko „Podinspektora d/s księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Odrzywole uprzejmie informuję, że w regulaminowym terminie wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez Pana Tomasza Maciąga zam. Odrzywół. Komisja Konkursowa po sprawdzeniu dokumentów stwierdziła, że złożone dokumenty są kompletne. Oferta spełniała wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja powyższa została przekazana Wójtowi Gminy celem podjęcia decyzji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu.

artykuł nr 2

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Podinspektora d/s księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Odrzywole

W związku z przeprowadzonym konkursem na stanowisko Podinspektora d/s księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Odrzywole uprzejmie informuję, że w regulaminowym terminie wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez Panią Urszulę Stolarek zam. Głuszyna gmina Klwów. Komisja Konkursowa po sprawdzeniu dokumentów stwierdziła, że złożone dokumenty są kompletne. Oferta spełniała wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Informacja powyższa została przekazana Wójtowi Gminy celem zawarcia z kandydatką Panią Urszula Stolarek umowy o pracę.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
/-/ Genowefa Pogorzała

artykuł nr 3

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko "Asystenta Rodziny" w Urzędzie Gminy w Odrzywole

W związku z ponownym naborem na stanowisko „Asystenta Rodziny” w Urzędzie Gminy w Odrzywole, uprzejmie informuję, że w regulaminowym terminie wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez Panią Joannę Bednarczyk zam. Nowe Miasto nad Pilicą. Komisja Konkursowa po sprawdzeniu dokumentów aplikacyjnych stwierdziła, że złożone dokumenty są kompletne, a oferta spełniała wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja powyższa została przekazana Wójtowi Gminy celem podjęcia dalszych czynności.
 
Przewodniczący Komisji Konkursowej
/-/ Genowefa Cecylia Pogorzała
artykuł nr 4

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko - Inspektor ds. Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Przyrody

artykuł nr 5

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SP ZOZ W ODRZYWOLE

Na podstawie § 15 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012r. poz. 182), uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole, Komisja Konkursowa po sprawdzeniu dokumentów i przeprowadzeniu rozmów indywidualnych, stwierdziła, że najkorzystniejszą była oferta złożona przez Pana Andrzeja Majchrzaka zam. Odrzywół ul. Warszawska.

Informacja o powyższym została przekazana Wójtowi Gminy Odrzywół celem zawarcia z kandydatem umowy o pracę.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

/-/ Stanisław Gapys