główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Podinspektora d/s księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Odrzywole, w wymiarze 1 etat

Informacja

o wynikach konkursu na stanowisko Podinspektora d/s księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy  w Odrzywole, w wymiarze 1 etat

 

W związku z przeprowadzonym konkursem na stanowisko Podinspektora d/s księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Odrzywole, w wymiarze 1 etat, uprzejmie informuję, że w regulaminowym terminie wpłynęły do Urzędu Gminy w Odrzywole 2 oferty złożone przez:

  1. Panią Malwinę Kwiatkowską zam. Kamienna Wola gm. Odrzywół,
  2. Panią Kingę Dworak zam. Ceteń  gm. Odrzywół. 

Komisja Konkursowa po sprawdzeniu dokumentów stwierdziła, że złożone oferty są kompletne i spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie na w/w stanowisko.

W dniu 02.03.2020r.  przeprowadzono II etap konkursu – autoprezentację kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne. Kandydatki otrzymały te same pytania. Komisja stwierdziła, że większą wiedzą do pracy na stanowisku księgowej budżetowej wykazała się Pani Kinga Dworak. 

Informacja powyższa została przekazana Wójtowi Gminy celem podjęcia decyzji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

/-/ Genowefa Cecylia Pogorzała

artykuł nr 2

Informacja o wynikach konkursu na samodzielne stanowisko d/s Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Odrzywole w pełnym wymiarze czasu pracy

W związku z przeprowadzonym konkursem na samodzielne stanowisko d/s Rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Odrzywole, w pełnym wymiarze czasu pracy, uprzejmie informuję, że w regulaminowym terminie do Urzędu Gminy w Odrzywole wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Panią Annę Dobrodziej zam. Jelonek gm. Odrzywół. Komisja Konkursowa po sprawdzeniu dokumentów stwierdziła, że oferta jest kompletna i spełnia wszystkie wymogi określone w  ogłoszeniu o konkursie.
Z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wynika, że kandydatka dobrze orientuje się w realizacji zadań dotyczących pracy na stanowisku będącym przedmiotem konkursu.

 Stanowisko Komisji zostało przekazane Wójtowi Gminy celem podjęcia decyzji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu.

 

   Przewodniczący Komisji Konkursowej

/-/ Genowefa Cecylia Pogorzała

artykuł nr 3

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Inspektora d/s księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Odrzywole, w wymiarze 1/2 etatu

W związku z przeprowadzonym konkursem na stanowisko Inspektora d/s księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Odrzywole, w wymiarze ½ etatu, uprzejmie informuję, że w regulaminowym terminie wpłynęły do Urzędu Gminy w Odrzywole 2 oferty. Jedna złożona przez Panią Karolinę Lewandowską zam. Nowe Miasto nad Pilicą oraz druga złożona przez Panią Marię Rzuczkowską zam. Wysokin  gm. Odrzywół.  Komisja Konkursowa po sprawdzeniu dokumentów stwierdziła, że oferta złożona przez Panią Karolinę Lewandowską jest niekompletna i nie spełnia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu o konkursie na w/w stanowisko. Oferta nr 2 złożona przez Panią Marię Rzuczkowską jest kompletna i spełnia wszystkie wymogi określone w  w/w ogłoszeniu o konkursie.

Informacja powyższa została przekazana Wójtowi Gminy celem podjęcia decyzji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu.

artykuł nr 4

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko „Podinspektora d/s księgowości budżetowej” w Urzędzie Gminy w Odrzywole

W związku z przeprowadzonym konkursem na stanowisko „Podinspektora d/s księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Odrzywole uprzejmie informuję, że w regulaminowym terminie wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez Pana Tomasza Maciąga zam. Odrzywół. Komisja Konkursowa po sprawdzeniu dokumentów stwierdziła, że złożone dokumenty są kompletne. Oferta spełniała wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja powyższa została przekazana Wójtowi Gminy celem podjęcia decyzji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu.

artykuł nr 5

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SP ZOZ W ODRZYWOLE

Na podstawie § 15 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018r. poz. 393), uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole, Komisja Konkursowa po sprawdzeniu dokumentów i przeprowadzeniu rozmów indywidualnych, stwierdziła, że najkorzystniejszą była oferta złożona przez Panią Barbarę Krzemińską.

Informacja o powyższym została przekazana Wójtowi Gminy Odrzywół celem podjęcia dalszych działań.

Dostępne kategorie:
Ogłoszenia
Wyniki naboru