główna zawartość
artykuł nr 51

Ogłoszenie ? ?500+?

Uprzejmie informujemy , że w dniu 25 kwietnia b.r. (Poniedziałek) w gminie Odrzywół będą dyżurować pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach działania „BUS:500+”. Pracownicy będą pomagać wypełniać wnioski i udzielać informacji merytorycznych d/t Programu.
W Odrzywole BUS będzie dyżurował w godz.930- 1030, a przy szkole w Myślakowicach w godz. 1100-1200.
Serdecznie zapraszamy rodziny do skorzystania z konsultacji.
      Stanisława Kwiatkowska Marian Kmieciak
Kierownik GOPS Wójt Gminy

artykuł nr 52

Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego

Załączniki:
Tekst stanowiska 192 KB
artykuł nr 53

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
 
W URZĘDZIE GMINY W ODRZYWOLE SALA KONFERENCYJNA I PIĘTRO
CZYNNY W KAŻDY WTOREK OD GODZ. 1000 - 1400
(PORAD UDZIELA MEC. KONRAD WASIAK)

artykuł nr 54

INFORMACJA O WYNIKACH PO PRZEPROWADZONYM OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

INFORMACJA

 

O WYNIKACH PO PRZEPROWADZONYM OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

 

Gmina Odrzywół informuje, iż w wyniku przeprowadzonego ogłoszenia o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektów  w obszarze edukacji, rynku pracy, aktywizacji społeczno – zawodowej lokalnych środowisk, rozwoju kultury ludowej, jaką jedyną ofertę złożyła firma : ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. ul. Czachowskiego 34, 26-600 Radom. Oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego. W związku z powyższym Gmina Odrzywół podpisze umowę z w/w firmą na przygotowanie i realizację projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 

Wójt Gminy Odrzywół

      mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 55

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki ŻUK z lat 70-tych

Gmina Odrzywół przyjmuje oferty na sprzedaż samochodu marki ŻUK z lat 70-tych. Pojazd jest niesprawny i wycofany z ruchu drogowego (wyrejestrowany). Pojazd był dostosowany do działań przeciwpożarowych i był w przeszłości na wyposażeniu OSP , można go obejrzeć w godzinach pracy Urzędu Gminy (informacji udziela Pani Monika Waśkiewicz tel. 48 6716057 w.53).

Osoby zainteresowane kupnem mogą składać oferty pisemne w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 w terminie do 14.12.2015r. ( do godz. 12.00).

Oferta winna zawierać dane oferenta i oferowaną cenę nabycia (brutto). Nabywcą zostanie oferent, który zaoferuje najwyższą kwotę. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Marian Kmieciak

Wójt Gminy Odrzywół