główna zawartość
artykuł nr 61

Wykaz imprez kulturalno-oświatowych w 2015 r.

 1. Obchody święta 3 maja i Dzień Strażaka – 03.05.2015r.
 2. Ogólnopolski wyścig crossowy w Odrzywole - 17.05.2015r.
 3. Festyn międzyszkolny z okazji Dnia dziecka - 03.06.2015r.
 4. Sobótki nad Drzewiczką - 20.06.2014r.
 5. Sobótki nad Pilicą - 21.06.2015
 6. Dzień Odrzywołu - 12.07.2015r.
 7. Niedziela z Operetką - 26.07.2015r.
 8. Dożynki gminne – Myślakowice - 23.08.2015r.
 9. Obchody św. Niepodległości -  11.11.2015r.
 10. VIII Regionalny Festiwal Śpiewaków Kapel, Zespołów , Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń -  15.11.2015r.

artykuł nr 62

Sylwester 2014 - zaproszenie

artykuł nr 63

Ogłoszenie o pracy Urzędu w Wigilię

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12.2014 r. (Wigilia) Urząd będzie nieczynny.
Za utrudniena przepraszamy.

artykuł nr 64

INFORMACJA dla komitetów wyborczych i kandydatów na radnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16.11.2014r.

INFORMACJA
dla komitetów wyborczych i kandydatów na radnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16.11.2014r.
 
  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 210/2014 z dnia 15 września 2014r. oraz Nr 221/2014 z dnia 23 października 2014 r. wszystkie komitety wyborcze, które zajmują lub mają zamiar zajmować powierzchnie budynków i urządzeń gminnych, winny dokonać opłaty za wynajem powierzchni.
Bez opłaty komitety wyborcze mogą wywieszać swoje reklamy na słupie ogłoszeniowym na Placu Kilińskiego.
  Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy w godzinach pracy Urzędu Gminy pod nr tel. 48/ 67 16 036.
 
  Wójt
/-/ Marian Kmieciak

artykuł nr 65

Zapytanie ofertowe

Zadanie Nr 1
W związku z koniecznością pilnych robót na budynku Przedszkola Samorządowego w Odrzywole zwracam się z zapytanie ofertowym na wykonanie remontu o następującym zakresie:
 • Wymiana i naprawa uszkodzonego orynnowania – rynna ocynkowana.
 • Malowanie pasa podrynnowego oraz ogniomórów z uszczelnieniem przecieków.
 • Wykonanie obróbek blacharskich oraz dekarskich przy kominach. Otynkowanie kominów.
 • Uzupełnienie instalacji odgromowej.
 • Uszczelnienie dachu.
 • Założenie siatek na otwory.
Wymiary dachu 42/14 m.
 
Zadanie Nr 2
W związku z potrzebą przeprowadzenie pilnego remontu dachu budynku Urzędu Gminy („stary budynek” – część zajmowana przez Posterunek Policji) zwracam się z zapytaniem ofertowym d//t wykonania następującego zakresu:
 • Jednokrotne krycie papą
 • Wyrównanie załamań dachu.
 • Wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich i dekarskich kominów i pasów podrynnowych.
 • Naprawa orynnowania.
Wymiary dachu 15/9 m.
 
Warunki dodatkowe:
 1. Wykonawca składa ofertę z ceną zryczałtowaną.
 2. Wykonawca udziela 3-letniej gwarancji na wykonane roboty.
 3. Termin wykonania do 31.10.2014r
 4. Termin złożenia ofert – 07.10.2014 do godziny 16.00 w Urzędzie Gminy lub na adres e-mailowy sekretariat@odrzywol.eu