główna zawartość
artykuł nr 11

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wydaniu postanowienia

obwieszczenie

artykuł nr 12

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 lipca 2019 r.

Załączniki:
Treść obwieszczenia 334 KB
artykuł nr 13

Zawiadomienie Starosty Przysuskiego ŚR-X.6821.1.2.2019

Załączniki:
Treść zawiadomienia 842 KB
artykuł nr 14

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: REALIZOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD MŁODZIEŻY GMINY ODRZYWÓŁ POPRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ Z SEKCJĄ /DRUŻYNĄ PIŁKI NOŻNEJ I JEJ UDZIAŁ W ROZGRYWKACH REGIONALNYCH W OPARCIU O BOISKO SPORTOWE W ODRZYWOLE

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 20.2019  Wójta Gminy Odrzywół z dnia 1 marca 2019 r.  w dniu 8 marca 2019 r. rozpatrzyła oferty złożone przez:

 1. Klub Sportowy „BLASK Odrzywół”
  ul. Warszawska 64,  26-425 Odrzywół
 2. Klub Sportowy Wysokin,
  Wysokin, ul. Warszawska 44, 26-425 Odrzywół

ubiegające się o dotację na wsparcie  zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2019 

Wysokość przyznanej dotacji wynosi:

 1. Klub Sportowy „BLASK Odrzywół”
  ul. Warszawska 64,  26-425 Odrzywół - 44 000,00zł
  (I transza: 22000,00 zł, II transza: 22000,00 zł)
 2. Klub Sportowy Wysokin,
  Wysokin, ul. Warszawska 44, 26-425 Odrzywół – 20000,00zł
  (I transza: 10000,00 zł, II transza: 10000,00 zł)

Oferty spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ujęte w ogłoszeniu o konkursie.

artykuł nr 15

Obwieszczenie SKO w Radomiu dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Kamiennej Woli

obwieszczenie sko