główna zawartość
artykuł nr 6

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

artykuł nr 7

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

artykuł nr 8

Elektroniczne wnioski do Urzędu

Lista dostępnych wniosków w wersji elektronicznej  dostępna jest pod adresem http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2

artykuł nr 9

WNIOSEK o rozgraniczenie nieruchomości

artykuł nr 10

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW