główna zawartość
artykuł nr 1

Skład Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

  1. Garczyńska Elżbieta - Członek Komisji
  2. Zbrowski Robert - Członek Komisji
  3. Macierzyński Artur - Członek Komisji
  4. Sułecki Adam - Członek Komisji
  5. Dobrodziej Rafał - Członek Komisji