logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Organy / Komisje Rady / Komisja Rewizyjna / Plan pracy i sprawozdania
1.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2018 ROK

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2018 ROK
 
 1. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2019 r.
 2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2017 r. - styczeń 2018 r.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok – marzec-kwiecień 2018 r.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za wykonanie budżetu Gminy za 2017 rok – kwiecień - maj 2018 r.
 5. Rozpatrywanie skarg wpływających do Rady Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy- w zależności od potrzeb.
 6. Kontrola gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole.
 7. Kontrola gospodarki finansowej SP ZOZ w Odrzywole.
 8. Kontrola windykacja zaległości za pobór wody i odprowadzanie ścieków oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Kontrola pobierania opłaty targowej.
 10. Kontrola stanu dróg gminnych
 11. Inne kontrole zlecone przez Radę Gminy i Organy Nadzoru.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Stanisław Gapys
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-12-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-02-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-11 10:14

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Przedmiot działania
 Plan pracy i sprawozdania
wersja do druku drukuj