logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Organy / Samodzielne stanowiska / d/s Organizacyjno-Administracyjnych
1.

Do zadań Stanowiska ds Administracyjno-Organizacyjnych, Sekretariatu należy zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne a w szczególności:
  1. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
  2. Prowadzenie ewidencji korespondencji,
  3. Prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
  4. Przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza,
  5. Prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
  6. Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
  7. Przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
  8. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
  9. Przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych referatów,
  10. Prowadzenie spraw BHP.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Odrzywole
Za treść odpowiada: Genowefa Pogorzała
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2003-06-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2003-06-30
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-28 14:28

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 d/s Kadrowych
 d/s Organizacyjno-Administracyjnych
 ds. Funduszu Alimentacyjnego
 Asystent Rodziny
wersja do druku drukuj