logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Organy / Sekretarz / Kompetencje
1.

Zakres kompetencji Sekretarza Urzędu Gminy w Odrzywole

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności:
 1. Opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
 2. Opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,
 3. Opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
 4. Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 5. Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 6. Nadzór nad przygotowywaniem projektów Uchwał organów Gminy,
 7. Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych
 8. Koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
 9. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, a w szczególności:
  1. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
  2. organizowanie szkolenia im doskonalenia zawodowego pracowników,
  3. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
  4. kompletowanie wniosków emerytalnych i rentowych,
 10. Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
 11. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Odrzywole
Za treść odpowiada: Teresa Frącz
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2003-06-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2003-06-30
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-28 12:58

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Kompetencje
wersja do druku drukuj