główna zawartość
artykuł nr 1

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I ROZWOJU INFRASTRUKTURY NA 2018 ROK

  1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok.
  2. Ocena bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Odrzywół w 2018 roku.
  3. Informacje na temat funkcjonowania składowiska odpadów i oczyszczalni ścieków.
  4. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu działalności Komisji.
  5. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za 2017 rok.
  6. Opiniowanie planowanych inwestycji na 2018 rok.
  7. Inne sprawy wynikające z zakresu działań Komisji.
  8. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2019 rok.