główna zawartość
artykuł nr 1

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I ROZWOJU INFRASTRUKTURY NA 2020 ROK

  1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2019 rok.
  2. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za 2019 rok.
  3. Ocena bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Odrzywół.
  4. Informacje na temat funkcjonowania składowiska odpadów i oczyszczalni ścieków.
  5. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu działalności Komisji.
  6. Opiniowanie planowanych inwestycji na 2020 rok.
  7. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2021 rok.
  8. Inne sprawy wynikające z zakresu działań Komisji.