główna zawartość
artykuł nr 1

Plan Pracy Komisji na 2020 rok

  1. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2021 rok.
  2. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji wpływających do Rady Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy - w zależności od potrzeb
  3. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok.
  4. Realizacja innych spraw wynikających z zakresu pracy Komisji.

 

artykuł nr 2

Skład komisji

  1. Zbrowski Robert - Członek Komisji
  2. Papis Krystyna - Członek Komisji
  3. Glimasiński Stanisław - Członek Komisji
  4. Kwiatkowski Marek - Członek Komisji
  5. Kwaśniak Zbigniew - Członek Komisji