logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Plany, Programy i Strategie
1.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Odrzywół na lata 2018-2021


Załączniki: Rozmiar:
1.961 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Stanisław Gapys
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-03-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-09 08:51

rejestr zmian publikacji »

2.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Odrzywół w 2018 roku


Załączniki: Rozmiar:
1.884 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Stanisław Gapys
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-03-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-09 08:50

rejestr zmian publikacji »

3.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Odrzywół w 2017 roku


Załączniki: Rozmiar:
1.612 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Stanisław Gapys
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-03-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-08 09:56

rejestr zmian publikacji »

4.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019


Załączniki: Rozmiar:
2.584 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Stanisław Gapys
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-05-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-08 09:52

rejestr zmian publikacji »

5.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na lata 2017-2018


Załączniki: Rozmiar:
1.584 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Stanisław Gapys
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-12-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-12
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-12 11:02

rejestr zmian publikacji »

6.

Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2017 rok


Załączniki: Rozmiar:
3.680 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Stanisław Gapys
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-12-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-12
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-12 11:01

rejestr zmian publikacji »

7.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Odrzywół do roku 2023


Załączniki: Rozmiar:
7.374 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Stanisław Gapys
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-11-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-15
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-28 10:54

rejestr zmian publikacji »

8.

Program współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok


Załączniki: Rozmiar:
2.759 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Stanisław Gapys
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-11-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-15
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-15 09:27

rejestr zmian publikacji »

9.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Odrzywół w 2016 roku


Załączniki: Rozmiar:
206.891 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Stanisław Gapys
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-04-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-03-18
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-13 13:50

rejestr zmian publikacji »

10.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Odrzywół na lata 2016-2020


Załączniki: Rozmiar:
1.322 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Stanisław Gapys
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-03-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-03-18
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-18 13:27

rejestr zmian publikacji »

11.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ODRZYWÓŁ


Załączniki: Rozmiar:
2.283 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Stanisław Gapys
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-04-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-02-22
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-13 13:49

rejestr zmian publikacji »

12.

Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2016 rok


Załączniki: Rozmiar:
2.793 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Stanisław Gapys
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2015-12-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-02-12
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-12 12:46

rejestr zmian publikacji »

13.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Odrzywół na lata 2016-2022


Załączniki: Rozmiar:
8.973 MB
9.502 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Stanisław Gapys
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-01-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-01-26
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-15 18:00

rejestr zmian publikacji »

14.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Odrzywół na lata 2015-2020


Załączniki: Rozmiar:
2.336 MB
331.414 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Stanisław Gapys
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2015-07-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-01-26
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-12 12:39

rejestr zmian publikacji »

15.

Program współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok


Załączniki: Rozmiar:
2.244 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Stanisław Gapys
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2015-01-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-02-09
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-09 09:27

rejestr zmian publikacji »

16.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na lata 2015-2016


Załączniki: Rozmiar:
1.239 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Stanisław Gapys
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2014-12-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-02-09
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-09 09:26

rejestr zmian publikacji »

17.

Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2015 rok


Załączniki: Rozmiar:
1.615 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Stanisław Gapys
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2014-12-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-02-09
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-09 09:25

rejestr zmian publikacji »

18.

Program współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.


Załączniki: Rozmiar:
2.012 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Stanisław Gapys
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-11-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-01-16
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-16 10:52

rejestr zmian publikacji »

19.

Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2014 rok


Załączniki: Rozmiar:
2.054 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Stanisław Gapys
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-11-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-01-16
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-16 10:52

rejestr zmian publikacji »

20.

PLAN OCHRONY PRZED SZKODLIWOŚCIĄ AZBESTU I PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERNU GMINY ODRZYWÓŁ NA LATA 2013-2032 WRAZ Z INWENTARYZACJĄ


Załączniki: Rozmiar:
2.491 MB
854.785 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Jerzy Macierzyński
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-10-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-18
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-18 09:19

rejestr zmian publikacji »

21.

Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Odrzywół na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016


Załączniki: Rozmiar:
1.339 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Stanisław Gapys
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-11-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-04-17
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-17 10:35

rejestr zmian publikacji »

22.

Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2012 rok


Załączniki: Rozmiar:
2.108 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Stanisław Gapys
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-01-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-02-23
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-23 09:27

rejestr zmian publikacji »

23.

Program współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-12-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-12-15
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-15 20:18

rejestr zmian publikacji »

24.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015

Więcej informacji w dziale PPWOW

Załączniki: Rozmiar:
645.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2008-01-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-04-09
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-09 08:35

rejestr zmian publikacji »

25.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Odrzywół na lata 2007 - 2013


Załączniki: Rozmiar:
1.532 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2007-01-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-04-09
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-09 08:26

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj