główna zawartość
artykuł nr 11

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Odrzywół na lata 2016-2020

Załączniki:
Program MB
artykuł nr 12

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ODRZYWÓŁ

Załączniki:
Plan MB
artykuł nr 13

Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2016 rok

Załączniki:
Treść programu MB
artykuł nr 14

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Odrzywół na lata 2016-2022

Załączniki:
Plan - część I MB
Plan - część II 10 MB
artykuł nr 15

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Odrzywół na lata 2015-2020

Załączniki:
Tekst strategii MB
Zmiany 331 KB