główna zawartość
artykuł nr 1

Teksty Uchwały Rady Gminy Odrzywół z 2002r w plikach formatu .doc i .xls

Załączniki:
Uchwała Nr I_1_2002 w spr wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.doc 35 KB
Uchwała Nr I_2_2002 w spr powołania Komisji Rewizyjnej.doc 45 KB
Uchwała Nr I_3_2002 w spr powołania Komisji Budżetu Finansów i Planowania.doc 46 KB
Uchwała Nr I_4_2002 w spr powołania Komisji Rolnictwa Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury.doc 46 KB
Uchwała Nr I_5_2002 w spr powołania Komisji Oświaty Zdrowia i Spraw Socjalnych.doc 49 KB
Uchwała Nr I_ 6_2002 w spr powołania Kom Statutowej.doc 21 KB
Uchwała Nr II_7_2002 w spr zmian w Statucie Gminy.doc 21 KB
Uchwała Nr II_8_2002 w spr_wprow_zmian_w_budż_gminy.doc 43 KB
Uchwała Nr II_9_2002_w_spr_przen_wydat_m_podział_w_bud.doc 25 KB
Uchwała Nr II_10_2002_w_spr_zmian_w_bud_gminy.doc 22 KB
Uchwała Nr II_11_2002 w spr diet dla radnych.doc 22 KB
Uchwała Nr II _12_2002 w spr wynagrodz Wójta.doc 38 KB
Uchwała Nr II_13_2002 w spr diet dla sołtysów.doc 33 KB
Uchwała Nr II_14_2002 w spr diety dla Przew Rady Gminy.doc 21 KB
Uchwała 15 Nr III_15_2002 w spr stawek podatku rolnego na 2003r.doc 34 KB
Uchwała Nr III_16_2002 w spr o podatku od nieruchomości.doc 35 KB
Uchwała Nr III_17_2002 w spr staw środ trans.doc 48 KB
Uchwała Nr III_18_2002 w spr podatku od psów na 2003r.doc 35 KB
Uchwała Nr III_19_02w spr zmian w budż.doc 31 KB
Uchwała Nr III_20_2002 w spr formularzy podatku od nieruchomości.doc 34 KB
Uchwała III_21_2002 w spr formularzy na podatek rolny.doc 34 KB
Uchwala Nr III_22_2002 w spr formularzay na podatek leśny.doc 34 KB
Uchwała Nr IV_23_2002 w spr uchwalenia budżetu na 2003 rok.doc 33 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV_23_2002_DOCHODY BUDŻETU.xls 25 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV_23_2002 WYDATKI BUDŻETU.xls 35 KB
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV_23_2002 PLAN ZADAŃ.xls 22 KB
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV_23_2002 PLAN ZADAŃ.xls 41 KB
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV_23_2002 WYDATKI INWestycyjne.xls 20 KB
Zmiana Nr 1 do Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr IV_23_2002 WYDATKI_INWESTYCYJNE.xls 8 KB
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV_23_2002 PLAN_ZADAŃ.xls 43 KB
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV_23_2002 PROGNOZA DŁUGU.xls 47 KB
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV_23_2002 PLAN FINANSOWY GM FUND OCHR ŚR I GOSP WOD.xls 18 KB
Załzcznik Nr 9 do Uchwały Nr IV_23_2002 PLAN DOCHODÓW.xls 40 KB
Zmiana Nr 1 do Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr IV_23_2002 PLAN_DOCHODÓW.xls 48 KB
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV_23_2002 INFOR_O_STANIE_MIENIA.xls 20 KB
Uchwała Nr IV_24_2002w spr wyboru wiceprzew R_G.doc 34 KB
Uchwała Nr IV_25_2002 w spr wyboru inkasentów opłaty targowej.doc 33 KB
Uchwała Nr IV_26_2002 w spr zarządzenia poboru podatku.doc 36 KB
Uchwała Nr IV_27_2002 z dn_30_12_2002 W SPR PRZEN WYD POM POSZCZ PODZIALK.doc 32 KB
Uchwała nr IV_28_2002 w spr wprow zxm w budż.doc 31 KB
Uchwała Nr IV_29_2002 z dnia 20_12_2002 w spr wrow zmian w budż Gm Od na 2002 r.doc 22 KB
Uchwała Nr IV_30_2002 w spr przyjęcia Programu Profilaktyki Rozwiązywa Probl Alkoh na 2003r.doc 37 KB