główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta w plikach formatu .doc i .xls

Załączniki:
Zarządzenie Nr 6_2003 w spr powierzenia prowadzenia spraw Gminy przez z_cę Wójta.doc 21 KB
Zarzadzenie Nr 7_2003 w spr uchwalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003rok.doc 25 KB
Zarządzenie Nr 8_2003 w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów.doc 21 KB
Zarządzenie Nr 9_2003 w spr przeprow inwentar spis z natur.doc 24 KB
Zarządzenie Nr 10_2003 w spr ustalenia norm zuż paliwa Volksw T4.doc 20 KB
Zarzadzenia Nr 11_2003 W sprawie ustalenia normy zużycia paliwa przez samochód JELCZ .DOC 20 KB
Zarządzenie Nr 12_2003 w spr przedł spraw z wyk budż.doc 21 KB
Zarzadzenie Nr 13_2003 w sprawie ustalenia przyczyn pozaru na oczyszczlni.doc 22 KB
Zarządzenie Nr 14_2003 w spr powoł Obw Kom Wyb Nr 1 w Odrz.doc 21 KB
Zarządzenie Nr 15_2003 w spr powoł Obw Kom ds referendum.doc 24 KB
Zarządzenie Nr 16_2003 w spr ustalenia norm zuż paliwa Volksw Vento.doc 20 KB
Zarzadzenie Nr 17_2003 w spr ustal staw za wynaj aut szkol.doc 26 KB
Zarządzenie Nr 18_2003 w spr Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Odrzywół.doc 121 KB
Zarządzenie Nr 19_2003 w spr powołania komisji egz dla nauczyciela chemii 45 KB
Zarządzenie Nr 20_2003 w spr powołania komisji egz dla nauczyciela matematyki 29 KB
Zarządzenie Nr 21_2003 w spr powołania komisji egz dla nauczyciela religii 46 KB
Zarządzenie Nr 22_2003 w spr powołania Komisji Przetargowej 30 KB
Zarządzenie Nr 23_2003 w spr zakazu handlu w dniu 2 sierpnia 2003r przy Placu Kilińskiego 21 KB
Zarządzenie Nr 24_2003 w spr powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości gminnych 21 KB
Zarządzenie Nr 25_2003 w spr przeprowadz inwent zdawczo odbiorczej w Przedszkolu Samorzadowym w Odrzywole 27 KB
Zarządzenie Nr 26_2003 w spr przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2003r 21 KB
Załacznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26_2003 z dnia 26 sierpnia 2003r 62 KB
Załacznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26_2003 z dnia 26 sierpnia 2003r 43 KB
Załacznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26_2003 z dnia 26 sierpnia 2003r 88 KB
Załacznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 26_2003 z dnia 26 sierpnia 2003r 41 KB
Zarządzenie Nr 27_2003 w spr pelnomocnika ds osób niepełnosprawnych 26 KB
Zarządzenie Nr 28_2003 w spr zatwierdzenia Programu na rzecz osób niepełnosp. 26 KB
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28_2003 Wójta Gminy 26 KB
Zarządzenie Nr 29_2003 w spr wprowadzenia amian w budzecie gminy na 2003r. 21 KB
Zarządzenie Nr 30_2003 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie opieki Zdrowotnej w Odrzywole 21 KB
Zarządzenie Nr 31_2003 w spr powołania Zespołu ds zniszczenia dok niearchiwalnej 22 KB
Zarządzenie Nr 32_2003 w spr Regul Pracy Urzędu Gminy w Odrzywole 167 KB
Zarządzenie Nr 33_2003 w spr ustalenia Planu ochrony informacji niejawnych 21 KB
Zarządzenie Nr 34_2003 w spr ustalenia normy zuzycia paliwa przez sam Ford Transit 350 M OSP 20 KB
Zarządzenie Nr 35_2003 w spr ustalenia normy zużycia paliwa przez ciągnik UG 20 KB
Zarządzenie Nr 36_2003 w spr ustalenia kosztów wynajmu Volkswagena Bus'a WPY J 977 kosztyu BUS-a 22 KB
Zarządzenie Nr 37_2003 w spr wyznaczenia nauczyciela zastępującego w przypadku nieobecności dyrektora szkoły 23 KB
Zarządzenie Nr 38_2003 w spr przeniesienia wydatów budż wew działów w budż gm na 2003r. 34 KB
Zarządzenie Nr 39_2003 w spr przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu na 2004r. 30 KB
Zarządzenie Wójta Nr 40\2003 w sp. powołania Zespołu do spraw zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” powstałej podczas Referendum unijnego przeprowadzonego w dniach 7-8 czerwca 2003 roku. 21 KB
Zarządzenie Wójta Nr 42\2004 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Urzędzie Gminy w Odrzywole, jednostkach organizacyjnych Gminy wg. stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku. 23 KB