główna zawartość
artykuł nr 1

Teksty uchwał w plikach formatu .doc i .xls

Załączniki:
Uchwała Nr IV_23_2002 w spr uchwalenia budżetu na 2003rok.doc 33 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV_23_2002_DOCHODY BYDŻETU.xls 25 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV_23_2002 WYDATKI BUDŻETU.xls 35 KB
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV_23_2002 PLAN ZADAŃ.xls 22 KB
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV_23_2002 PLAN ZADAŃ.xls 41 KB
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV_23_2002 WYDATKI INWestycyjne.xls 20 KB
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV_23_2002 PLAN_ZADAŃ.xls 43 KB
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV_23_2002 PROGNOZA DŁUGU.xls 47 KB
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV_23_2002 PLAN FINANSOWY GM FUND OCHR ŚR I GOSP WOD.xls 18 KB
Załzcznik Nr 9 do Uchwały Nr IV_23_2002 PLAN DOCHODÓW.xls 40 KB
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV_23_2002 INFOR_O_STANIE_MIENIA.xls 20 KB
Zmiana Nr 1 do Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr IV_23_2002 WYDATKI_INWESTYCYJNE.xls 8 KB
Zmiana Nr 1 do Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr IV_23_2002 PLAN_DOCHODÓW.xls 48 KB
Uchwała Nr V_35_2003 w spr zmian w budżecie gminy na 2003 rok.doc 15 KB
Uchwała Nr V_36_2003 w spr przeniesienia wydatków między poszcz podziałami w klas budżetowe.doc 34 KB
Uchwała Nr VI_45_2003 w spr zmian w budżecie gminy na 2003rok.doc 29 KB
Zmiana Nr 1 do Załącznika Nr 6 do Uchwały Nr VI_45_2003 PLAN ZADAŃ.xls 44 KB
Uchwała Nr VI_46_2003 w spr zmian w budżecie gminy na 2003rok.doc 34 KB
Uchwała Nr VI_47_2003 w spr zaciagnięcia kredytu inwestycyjnego.doc 28 KB
Zarzadzenie Nr 7 w spr uchwalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003rok.doc 25 KB
Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 7_2003 budżet gminy na 2003rok.xls 56 KB
Uchwała Nr VII_49_2003 w spr wprowadzenia zmian za 2003 rok.doc 33 KB
Uchwała Nr VII_50_2003 w spr wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2003 rok.doc 37 KB
Uchwała Nr VIII_52_2003 w spr wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003r 30 KB
Uchwała Nr VIII_53_ 2003 w spr wprowadzenia zmian w budzecie Gminy na 2003r 26 KB
Zarządzenie Nr 26_2003 w spr przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2003r 21 KB
Załacznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26_2003 z dnia 26 sierpnia 2003r 62 KB
Załacznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26_2003 z dnia 26 sierpnia 2003r 43 KB
Załacznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26_2003 z dnia 26 sierpnia 2003r 88 KB
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 26_2003 z dnia 26 sierpnia 2003r 0 B
Uchwała Nr IX_60_2003 w spr wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2003r. 27 KB
Zmiana Nr 1 do Załącznika Nr 8 do Uchwały Nr IV_23_2002 PLAN FINANSOWY GM FUND OCHR ŚR I GOSP WOD_ 18 KB
Zmiana Nr 2 do Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr IV_23_2002 WYDATKI_INWESTYCYJNE_ 21 KB
Zmiana Nr 3 do Załącznika Nr 6 do Uchwały Nr IV_23_2002 PLAN_ZADAŃ 44 KB
Uchwała Nr X_68_2003 w spr wprowadz zmian w budż gm na 2003r.z tyt ponadpl dochod 27 KB
Uchwała Nr X_69_2003 w spr wprowadz zmian w budżecie gm na 2003r. 22 KB
Zmiana Nr 4 do Załącznika Nr 6 do Uchwały Nr IV_23_2002 PLAN_ZADAŃ 44 KB
Uchwała Nr X_70_2003 w spr wprowadz zmian w budżecie gm na 2003r. 29 KB
Zmiana Nr 3 do Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr IV_23_2002 WYDATKI_INWESTYCYJNE 21 KB
Zarządzenie Nr 39_2003 w spr przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu na 2004r. 30 KB