główna zawartość
artykuł nr 1

Teksty uchwał XVII sesji - 18 październik 2004 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XVII/114/2004 w spr skargi Jana Bińkowskiego z dnia 21.08.2004 r. skierowanej do Rady Gminy za pośrednictwem Wójta Gminy na decyzję Starosty Przysuskiego z dnia 18.02.2004 r. nr AB-7351/V/2/U/03,04 w sprawie budowy kanalizacji w Odrzywole 23 KB
Uchwała Nr XVII/115/2004 w spr skargi Sławomira Gajewskiego - Prezesa Stowarzyszenia „Wzajemna Pomoc” w Odrzywole z dnia 10.08.2004r. przesłanej za pośrednictwem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatura w Radomiu, na działalność Wójta Gminy Odrzywół 27 KB
Uchwała Nr XVII/116/2004 w spr wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok z tytułu otrzymania ponadplanowych dochodów. 33 KB
Uchwała Nr XVII/117/2004 w spr wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok. 27 KB
Uchwała Nr XVII/118/2004 w spr wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok. 28 KB
Uchwała Nr XVII/119/2004 w spr zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Odrzywole – etap III. 22 KB
Uchwała Nr XVII/120/2004 w spr zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na wymianę okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Kolonii Ossie. 22 KB
Uchwała Nr XVII/121/2004 w spr ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole. 26 KB
Uchwała Nr XVII/122/2004 w spr uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odrzywole 28 KB
Uchwała Nr XVII/123/2004 w spr zabezpieczenia środków niezbędnych do zrealizowania zadania. 22 KB
Uchwała Nr XVII/124/2004 w spr ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Odrzywół mgr Mariana Kmieciaka 23 KB
Zmiana Nr 1 do Załącznika Nr 8 do Uchwały Nr XII/88/2004 - PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK 23 KB
Zmiana Nr 4 do Załącznika Nr 6 do Uchwały Nr XII/88/2004 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2004 ROK 48 KB
Zmiana Nr 4 do Załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XII/88/2004 - PROGNOZA DŁUGU GMINY ODRZYWÓŁ NA 31 GRUDNIA 2004 R. 52 KB
Zmiana Nr 5 do Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XII/88/2004 - WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2004 ROK ORAZ WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE. 36 KB