główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta z 2006 roku

Załączniki:
Zarządzenie Wójta Nr 143\2006 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy adaptacji poddasza budynku Publicznego Gimnazjum na świetlicę w miejscowości Odrzywół. 47 KB
Zarządzenie Wójta Nr 144\2006 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy projektów budowlano wykonawczych na przebudowę dróg w Gminie Odrzywół. 46 KB
Zarządzenie Wójta Nr 145\2006 w spr. uchwalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok. 21 KB
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 145/2006 - BUDŻET Gminy Odrzywół na 2006 rok 67 KB
Zarządzenie Wójta Nr 147\2006 w spr. zatwierdzenia Regulaminu użytkowania Salki Rehabilitacyjnej wraz z urządzeniami do ćwiczeń gimnastycznych (atlasem). 34 KB
Zarządzenie Wójta Nr 148\2006 w spr. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Odrzywole 174 KB
Zarządzenie Wójta Nr 149\2006 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy przebudowy odcinka drogi gminnej nr 51P Ossa – Kolonia Ossa - Wandzinów od km 0+818 do km 2+084 w Gminie Odrzywół 47 KB
Zarządzenie Wójta Nr 150\2006 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok. 25 KB
Zarządzenie Wójta Nr 153\2006 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy remontu pomieszczeń oraz wymiany ogrodzenia i płyt chodnikowych – budynek Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole. 47 KB
Zarządzenie Wójta Nr 161\2006 w spr. wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 39 KB
Zarządzenie Wójta Nr 162\2006 w spr. wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 35 KB
Zarządzenie Wójta Nr 171/2006 w spr. wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Odrzywole. 27 KB
Załącznik do Zarządzenia Wójta 171/2006 - Zmiana załącznika Nr 4 Regulaminu Pracy 31 KB
Załącznik do Zarządzenia Wójta 171/2006 - Zmiana załącznika Nr 5 Regulaminu Pracy 79 KB
Załącznik do Zarządzenia Wójta 171/2006 - Zmiana załącznika Nr 6 Regulaminu Pracy 21 KB
Załącznik do Zarządzenia Wójta 171/2006 - Zmiana załącznika Nr 7 Regulaminu Pracy 27 KB
Zarządzenie Wójta Nr 186\2006 w spr. ograniczenia ruchu drogowego i korzystania w dniu 20 sierpnia 2006 r. z Placu Kilińskiego w Odrzywole w związku z organizacją Dożynek Gminnych 27 KB