główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały XXXV sesji Rady Gminy w Odrzywole

Załączniki:
Uchwała Nr XXXV/225/2006 ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok. 68 KB
Zmiana Nr 1 Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXX/208/2005 - PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WONEJ NA 2006 ROK. 23 KB
Zmiana Nr 4 Załącznika Nr 6 do Uchwały Nr XXX/208/2005 - WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE. 42 KB
Zmiana Nr 4 Załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XXX/208/2006 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2006 ROK. 48 KB
Zmiana Nr 4 Załącznika Nr 8 do Uchwały Nr XXX/208/2006 - PROGNOZA DŁUGU. 53 KB
Uchwała Nr XXXV/226/2006 ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcia części działki Nr 2852 położonej przy ul. Opoczyńskiej w Odrzywole z przeznaczeniem na przedłużenie drogi gminnej Nr 2851 do drogi wojewódzkiej Nr 728 22 KB
Uchwała Nr XXXV/227/2006 ws. określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 71 KB
Uchwała Nr XXXV/228/2006 ws. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt. 7, 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. 42 KB
Uchwała Nr XXXV/229/2006 ws. przedłużenia czasu obowiązywania taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Gminie Odrzywół przyjętych Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/176/2005 z dnia 9 czerwca 2005 roku. 25 KB