główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały XXXVI sesji Rady Gminy w Odrzywole

Załączniki:
Uchwała Nr XXXVI/230/2006 ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok. 57 KB
Zmiana Nr 5 Załącznika 6 do Uchwały Nr XXX/208/2005 - WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE. 42 KB
Zmiana Nr 5 Załącznika 7 do Uchwały Nr XXX/208/2005 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2006 ROK. 48 KB
Zmiana Nr 5 Załącznika Nr 8 do Uchwały Nr XXX/208/2005 - PROGNOZA DŁUGU. 53 KB
Uchwała Nr XXXVI/231/2006 ws. realizacji przez Gminę Odrzywół Programu „Nieodpłatne Kursy Zawodowe dla Mieszkańców Gminy Odrzywół”. 21 KB
Uchwała Nr XXXVI/232/2006 ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy umowy o dofinansowaniu przedsięwzięcia „Budowa boiska sportowego w Odrzywole” w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” i zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków. 35 KB
Uchwała Nr XXXVI/233/2006 ws. upoważnienia Wójta Gminy Odrzywół do zawarcia Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Przysusze d/t przebudowy drogi Myślakowice – Myślakowice Kolonia. 23 KB
Uchwała Nr XXXVI/234/2006 - zatwierdzenia Zarządzenia Nr 186/2006 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 9 sierpnia 2006 roku w sprawie ograniczenia ruchu drogowego i korzystania w dniu 20 sierpnia 2006 roku z Placu Kilińskiego w Odrzywole w związku z organizacją Dożynek Gminnych. 22 KB
Uchwała Nr XXXVI/235/2006 ws. skargi Stowarzyszenia „Wzajemna Pomoc” w Odrzywole oraz Jana Bińkowskiego z dnia 05.05.2006r. przesłanej za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, dotyczącej uchylenia Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr XV /105/ 2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta odnośnie zagospodarowania Placu Kilińskiego w Odrzywole. 27 KB