główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta z 2007 roku - V kadencja

Załączniki:
Zarządzenie Wójta Nr 13/2007 w spr. przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Odrzywół. 52 KB
Zarządzenie Wójta Nr 18/2007 w spr. nadania znowelizowanego Statutu dla Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowo-Leśnej w Odrzywole. - UCHYLONE 24 KB
Zarządzenie Wójta Nr 19/2007 w spr. ustalenia przeznaczenia boiska sportowego w Myślakowicach. 22 KB
Zarządzenie Wójta Nr 21/2007 w spr. wykonania Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr VI/29/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 rok. 26 KB
Zarządzenie Wójta nr 24/2007 w spr. ustalenia zasad dokonywania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Odrzywole. 22 KB
Zarządzenie Wójta nr 25/2007 w spr. wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Odrzywole. 25 KB
Zarządzenie Wójta Nr 30/2007 w spr. ograniczenia ruchu drogowego i korzystania w dniu 26-27 sierpnia 2007 roku z ulic w Sołectwie Ceteń i Wysokin w związku z organizacją Dożynek Gminnych. 28 KB
Zarządzenie Wójta Nr 33/2007 w spr. uchylenia własnego Zarządzenia Nr 18/2007 z dnia 29 marca 2007 roku. 22 KB
Zarządzenie Wójta Nr 34/2007 w spr. przeprowadzenia kontroli wewnętrznej. 26 KB
Zarządzenie Wójta Nr 36/2007 w spr. utworzenia przymusowej Spółki i Komisji Rewizyjnej, powołania Zarządu Wspólnoty Gruntowej w Wysokinie. 34 KB
Zarządzenie Wójta Nr 39/2007 w spr. przeprowadzenia kontroli wewnętrznej. 27 KB
Zarządzenie Wójta Nr 48/2007 w spr. przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 39 KB
Załącznik do Zarządzenia Wójta Nr 48/2007 - Projekt budżetu na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 76 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2009
Rok 2007
Rok 2006