główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet Gminy Odrzywół na 2008 rok

Uchwała budżetowa Gminy Odrzywół znajduje się w Uchwałach XII Sesji Rady Gminy pod adresem:
http://bip.odrzywol.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=527&x=60&y=96
artykuł nr 2

Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie budżetu na rok 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Gminy Odrzywół.

Załączniki:
Opinia RIO 133 KB