główna zawartość
artykuł nr 1

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i...

Tekst ogłoszenia

artykuł nr 2

Organizacja Wizyty studyjnej w Gminie Bieliny i okolicach...

Tekst ogłoszenia

artykuł nr 3

Utworzenie KGW w Kłonnie oraz wyposażenie kuchni dla...

Tekst zaproszenia do składania ofert na zadanie: Utworzenie KGW w Kłonnie oraz wyposażenie kuchni dla potrzeb KGW i świetlicy

artykuł nr 4

Organizacja Festynu Rodzinnego - "Lekcja żywej...

Tekst zaproszenia do składania ofert na zadanie: Organizacja Festynu Rodzinnego - "Lekcja żywej historii w grodzie Dobrogosta Czarnego"

artykuł nr 5

Edukacja pozaszkolna dzieci i młodzieży - "Zielona...

Tekst zaproszenia do składania ofert na zadanie: Edukacja pozaszkolna dzieci i młodzieży - „Zielona szkoła” – obóz integracyjny dla uczniów klas I Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Odrzywole