główna zawartość
artykuł nr 1

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 66

Urząd Gminy w Odrzywole informuje, że w terminie (do dnia 29.02.2012r.) określonym w Ogłoszeniu o Konkursie na „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Odrzywole przy ulicy Warszawskiej 66” nie wpłynęła żadna oferta.

artykuł nr 2

Utworzenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kłonnie i wyposażenie kuchni dla potrzeb Koła Gospodyń Wiejskich i świetlicy

Informacja o wyborze Ofert
 
składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej na realizację zadania:
 
„Utworzenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kłonnie i wyposażenie kuchni dla potrzeb Koła Gospodyń Wiejskich i świetlicy”
 
Wójt Gminy Odrzywół informuje, że Komisja Konkursowa powołana ds. oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej na posiedzeniu w dniu 10.07.2010r. dokonała wyboru ofert na realizację zadania:
 
 „Utworzenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kłonnie i wyposażenie kuchni dla potrzeb Koła Gospodyń Wiejskich i świetlicy”
 
Na realizację w/w usługi wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Kolo Gospodyń Wiejskich w Kamiennej Woli. Oferta spełnia oczekiwania zamawiającego i została zatwierdzona do realizacji.

artykuł nr 3

Organizacja Festynu Rodzinnego - "Lekcja żywej...

Informacja o wyborze oferty na zadanie: Organizacja Festynu Rodzinnego - "Lekcja żywej historii w grodzie Dobrogosta Czarnego"

artykuł nr 4

Edukacja pozaszkolna dzieci i młodzieży - "Zielona...

Informacja o wyborze oferty na zadanie: Edukacja pozaszkolna dzieci i młodzieży - "Zielona szkoła" - obóz integracyjny dla uczniów klas I Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Odrzywole

artykuł nr 5

Promocja zdrowego trybu życia - "Wyjazdy na basen do...

Informacja o wyborze oferty na zadanie: Promocja zdrowego trybu życia - "Wyjazdy na basen do krytej pływalni Delfin w Opocznie"