główna zawartość
artykuł nr 1

Edukacja pozaszkolna dzieci i młodzieży - Reaktywowanie młodzieżowej orkiestry dętej.

Reaktywowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej – to kolejny projekt, który został zrealizowany na terenie Gminy Odrzywół w ramach PPWOW.

Orkiestra Dęta w Odrzywole, działająca przy OSP – od wielu lat to od była wizytówką OSP i Gminy. Starsze pokolenie powoli się wykruszało, dlatego tez postanowiono pielęgnować tradycje i reaktywować orkiestrę, spośród najmłodszych.

Zatrudniony został Kapelmistrz, który przeprowadził przesłuchania potencjalnych kandydatów. Wyłonionych zostało ponad 20 osób, z którymi dwa razy w tygodniu prowadzone były zajęcia.

W ramach środków przeznaczonych na realizacje projektu oprócz zająć muzycznych, zakupione zostały stroje dla orkiestry oraz lirki do trąbek. Dzieci pod okiem kapelmistrza przygotowały koncert kolęd bożonarodzeniowych, koncert pieśni i piosenek patriotycznych. Brały udział w uroczystościach kościelnych.

Jedną z atrakcji projektu, były warsztaty muzyczne w górach świętokrzyskich, gdzie oprócz zajęć muzycznych, było również zwiedzanie bardzo atrakcyjnej okolicy (Łysica, Święty Krzyż, Gołoborze, Park Jurajski w Bałtowie, itp.). Projekt był realizowany od grudnia 2008 roku do 31 maja 2009r.

Obecnie zajęcia muzyczne Młodzieżowej Orkiestry Dętej finansowane są ze środków własnych Gminy.

artykuł nr 2

Utworzenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kamiennej Woli oraz wyposażenie kuchni dla potrzeb KGW i świetlicy wiejskiej w Kamiennej Woli.

Biesiadą w dniu 30 maja 2009 roku w Kamiennej Woli zakończono projekt pod nazwą "Utworzenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kamiennej Woli oraz wyposażenie kuchni dla potrzeb KGW i świetlicy wiejskiej w Kamiennej Woli".

Jak sama nazwa wskazuje, w ramach tego projektu utworzone zostało Koło Gospodyń Wiejskich, zakupione zostały meble do kuchni oraz wyposażono kuchnie w niezbędny sprzęt AGD, nakrycia stołowe, sztućce itp. KGW skupia ponad 20 kobiet.

W ramach projektu prowadzone były zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży z dostępem do internetu, zajęcia muzyczne (w tym choreografia i nauka tańca), zajęcia kulinarne. Pod okiem instruktorów dzieci i młodzież z zespołu Polne Kwiaty uczyła się śpiewu piosenek ludowych, pieśni patriotycznych, kolęd, a także tańca ludowego. Efektem ich pracy były przepiękne jasełka, występ z okazji Dnia Kobiet, występ podczas biesiady, a także występy podczas akademii szkolnych.

Zajęcia kulinarna skupiały głównie Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, ale nie tylko. Bardzo chętnie uczestniczyły w nich młode dziewczyny, podpatrując umiejętności starszych, bardziej doświadczonych pań.

Efektami swych umiejętności Panie z KGW mogły się już wielokrotnie pochwalić, przygotowując np.:

 • opłatek bożonarodzeniowy połączony ze śpiewem kolęd,
 • spotkanie walentynkowe,
 • poczęstunek z okazji otwarcia Przedszkola, które mieści się w budynku świetlicy w Kamiennej Woli,
 • spotkanie z okazji Dnia Kobiet,
 • biesiadę na zakończenie programu,
 • potrawy regionalne na Dożynki Gminne,
 • potrawy regionalne prezentowane podczas I Festiwalu Folklorystycznego w Odrzywole.

Panie bardzo chętnie spotykają się przy herbatce, wymieniając się poglądami, przepisami lub na tzw. "pogaduszkach".

W ramach wymiany doświadczeń Panie z KGW w Kamiennej Woli spotkały się z przedstawicielkami Koła Kobiet "Bugajanki" w sołectwie Bugaj (gmina Kalwaria Zebrzydowska), przekonując się, że dzięki własnemu zaangażowaniu można bardzo wiele zdziałać na rzecz dzieci i miejscowego społeczeństwa.

Środki z programu PPWOW na ten projekt już się skończyły, dlatego też założycielki KGW postanowiły zarejestrować Koło jako Stowarzyszenie. Dokumenty w sprawie rejestracji Stowarzyszenia zostały złożone w KRS w połowie sierpnia b.r. Rejestracja Stowarzyszenia jest niezbędna, aby mogło ono pozyskiwać środki na swoją działalność z różnych źródeł, w tym z funduszy unijnych.

Nie czekając na dokumenty potwierdzające rejestrację, Panie z KGW brały udział w szkoleniu (w ramach FIO) z zakresu pisania wniosków na pozyskiwanie środków z funduszy unijnych.

artykuł nr 3

Pomoc w robieniu zakupów dla osób starszych i samotnych

"Pomoc w robieniu zakupów dla osób starszych i samotnych" to kolejny projekt, który został zrealizowany w ramach PPWOW.

Usługa ta była realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odrzywole w okresie od grudnia 2008 roku do końca maja 2009 roku. Ta cenna inicjatywa spotkała się z dużym uznaniem zarówno wśród osób, na rzecz których była świadczona, jak również wśród społeczeństwa. Samotność i trudności w codziennym zmaganiu się z podstawowymi czynnościami życiowymi powodują, że człowiek zamyka się na świat, czuje się odrzucony, często po prostu niepotrzebny. Pracownicy socjalni z naszej gminy najlepiej znają środowisko i wiedzą, gdzie jaka pomoc jest niezbędna. Pomocą objętych zostało 6 osób starszych, w tym 2 osoby niepełnosprawne. Do realizacji zadań wynikających z zawartego z GOPS porozumienia została zatrudniona osoba z odpowiednim przygotowaniem (siostra PCK) posiadająca własny środek transportu, która dwa razy w tygodniu (a nawet częściej) odwiedzała podopiecznych robiąc im zakupy (zgodnie z zamówieniem), dowożąc do lekarza, kościoła, pomagając w prowadzeniu gospodarstwa domowego (sprzątanie, palenie w piecu, pomoc przy myciu), służąc wsparciem psychicznym. Projekt już się zakończył, ale z uwagi na duże oczekiwania społeczeństwa będzie kontynuowany w miarę możliwości przez pracowników GOPS. Będziemy również zabiegać o pozyskanie środków z innych źródeł, tak, aby umożliwić objęcie opieką osób najbardziej potrzebujących zwłaszcza w okresie zimowym.

artykuł nr 4

Edukacja pozaszkolna dzieci i młodzieży - Pływajmy razem

W styczniu i lutym 2009r. realizowane było w gminie Odrzywół zadanie "Edukacja pozaszkolna dzieci i młodzieży - Pływajmy razem", finansowane z funduszy PPWOW. Było to 6 wyjazdów na basen "Opoczyńska fala", w których uczestniczyło łącznie 165 dzieci ze szkół z terenu naszej gminy.

W czasie pobytu na basenie staraliśmy się jak najbardziej efektywnie wykorzystać przeznaczony nam czas. 15 uczniów skorzystało z darmowej nauki pływania pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej z pływalni. Przeważająca część uczniów, korzystała z rekreacyjnych kąpieli. Najmłodsze dzieci bawiły się w brodziku z deskami do nauki pływania. Niesamowitą frajdę sprawiały wszystkim zjazdy w rurze i oczywiście jacuzzi ("bąbelki").

Przez cały czas trwania pobytu na basenie, dzieci przestrzegały przepisów bhp, z którymi zostały zapoznane przez opiekunów na spotkaniach organizacyjnych przed każdym wyjazdem i przez ratowników przed każdym wejściem do wody. Ratownicy nie musieli w ogóle interweniować, czy przekazywać uwag opiekunom o niewłaściwym zachowaniu dzieci.

Po wysuszeniu i przebraniu była kolejna atrakcja - wizyta w barku, gdzie można było zjeść pizze, hamburgera czy hot-doga.

Wyjazdy te były dla dzieci atrakcją i znakomitym urozmaiceniem wypoczynku w czasie wolnym od zajęć w szkole. Dzieciaki były zachwycone. Zdecydowana większość dzieci będących po raz pierwszy na basenie deklarowała, że jeżeli będzie to możliwe to chętnie pojadą jeszcze raz.

Planujemy kontynuację wyjazdów na basen dla dzieci z naszej gminy w następnych miesiącach, w formie cotygodniowych wyjazdów finansowanych dalej z funduszy PPWOW oraz budżetu gminy.
artykuł nr 5

Organizacja Festynu Rodzinnego połączona z organizacją Dożynek Gminnych w dniu 31.08.2008r. / 01.09.2008 r.

Gmina Odrzywół w ramach PPWOW zrealizowała zadanie „Organizacja Festynu Rodzinnego połączona z organizacją Dożynek Gminnych w dniu 31.08.2008r. / 01.09.2008r.”
Festyn rozpoczął się Mszą Św. sprawowaną przez Jego Ekscelencje Ks. Biskupa Józefa Zawitkowskiego. Po Mszy Św. dokonano obrzędu dzielenia chlebem upieczonym z tegorocznych zbiorów oraz przeglądu przepięknych wieńcy dożynkowych wykonanych przez gospodynie z poszczególnych sołectw.
Program Festynu ponadto obejmował:
 • przegląd folkloru opoczyńskiego (w wykonaniu zespołów ludowych „Mateuski” i „Polne Kwiaty” oraz Zespołu Znad Drzewiczki) połączony z konkursem tańca ludowego, który rozpoczął Wójt Gminy wraz z małżonką.
 • konkurs wiedzy o Gminie
 • występ zespołu cygańskiego GIPSY GIRL
 • występ zespołu JUMBO AFRIKA połączony z konkursem tańca murzyńskiego
Dużą atrakcją Festynu był pokaz garncarstwa staropolskiego, gdzie uczestnicy imprezy mogli pod nadzorem „fachowca” lepić rożne garnki, wazony itp.
Stół z produktami regionalnymi przyciągnął swym wyglądem i zawartością ogromną liczbę uczestników. Można tu było popróbować bezpłatnie wyrobów wędliniarskich, pieczywa, obwarzanków, przetworów z tegorocznych warzyw i owoców, miodu nadpilicznego itp.
Festyn zakończyła wspólna zabawa taneczna.
Nad bezpieczeństwem imprezy czuwali ochroniarze oraz druhowie z miejscowych jednostek OSP, a także personel medyczny.
W imprezie uczestniczyło ponad 5000 osób, w tym dzieci, młodzież i osoby dorosłe (nawet w podeszłym wieku).