główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet Gminy Odrzywół na 2009 rok

Uchwała budżetowa Gminy Odrzywół znajduje się w Uchwałach XXI Sesji Rady Gminy pod adresem:
http://bip.odrzywol.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=561&x=60&y=96