główna zawartość
artykuł nr 1

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2027

Załączniki:
Treść opinii 534 KB
artykuł nr 2

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu.

Załączniki:
Treść opinii MB
artykuł nr 3

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2024

Załączniki:
Treść opinii 748 KB
artykuł nr 4

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2017

Załączniki:
Treść opinii MB
artykuł nr 5

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015.

Załączniki:
Treść opinii MB