główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały II sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28.12.2010 r.

Załączniki:
Uchwała Nr II/3/2010 w spr. powołania Komisji Rewizyjnej 24 KB
Uchwała Nr II/4/2010 w spr. powołania Komisji Budżetu, Finansów i Planowania 24 KB
Uchwała Nr II/5/2010 w spr. powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 24 KB
Uchwała Nr II/6/2010 w spr. powołania Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury 29 KB
Uchwała Nr II/8/2010 w spr. ustalenia diety dla radnych, radnych ? Wiceprzewodniczących Rady Gminy Odrzywół 30 KB
Uchwała Nr II/9/2010 w spr. ustalenia wysokości diet dla sołtysów 24 KB
Uchwała Nr II/10/2010 w spr. ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Odrzywół mgr Mariana Kmieciaka 31 KB
Uchwała Nr II/11/2010 w spr. przystąpienia Gminy Odrzywół do realizacji projektu zamkniętego ?Młody człowieku działaj sam? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich 30 KB
Uchwała Nr II/12/2010 w spr. przystąpienia Gminy Odrzywół do realizacji projektu zamkniętego ?Zmieniamy perspektywę zawodową ? szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 30 KB
Uchwała Nr II/13/2010 w spr. wyrażenia opinii co do likwidacji Gabinetu Medycyny Szkolnej w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Sadach działającego w strukturze Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przysusze 27 KB