główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 11/2010

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 10/2010 w spr. przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Odrzywół

Załączniki:
Tekst zarządzenia 330 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 9/2010 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Urzędzie Gminy w Odrzywole jednostkach organizacyjnych Gminy wg. stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku.

Załączniki:
Tekst zarządzenia 254 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 8/2010 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2010 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Załączniki:
Tekst zarządzenia MB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 7/2010 w spr. powołania Gminnej Rady Sportu

Załączniki:
Tekst zarządzenia 120 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010