główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 47/2011 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2011 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Załączniki:
Tekst zarządzenia MB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 46/2011

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 45/2011 w spr. wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 44/2011 z dnia 19 września 2011 roku w sprawie określenia zasad korzystania z budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Odrzywół podczas kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

Załączniki:
Tekst zarządzenia 111 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 44/2011 w spr. określenia zasad korzystania z budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Odrzywół podczas kampanii wyborczej w wyborach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

Załączniki:
Tekst zarządzenia 175 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 43/2011 w spr. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprwadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

Załączniki:
Tekst zarządzenia 575 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010