logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Zarządzenia Wójta / VI Kadencja / Rok 2011
1.

Zarządzenie Nr 47/2011 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2011 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
2.209 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-09-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-20
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 11:41

rejestr zmian publikacji »

2.

Zarządzenie Nr 46/2011


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-09-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-20
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 11:38

rejestr zmian publikacji »

3.

Zarządzenie Nr 45/2011 w spr. wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 44/2011 z dnia 19 września 2011 roku w sprawie określenia zasad korzystania z budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Odrzywół podczas kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.


Załączniki: Rozmiar:
111.484 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-09-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-20
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 11:38

rejestr zmian publikacji »

4.

Zarządzenie Nr 44/2011 w spr. określenia zasad korzystania z budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Odrzywół podczas kampanii wyborczej w wyborach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.


Załączniki: Rozmiar:
174.916 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-09-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-20
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 11:35

rejestr zmian publikacji »

5.

Zarządzenie Nr 43/2011 w spr. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprwadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.


Załączniki: Rozmiar:
575.248 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-09-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-20
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 11:32

rejestr zmian publikacji »

6.

Zarządzenie Nr 42/2011 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy realizacji Projektu pn. Świadczenia usług szkoleniowych w ramach projektu: Zmieniamy perspektywę zawodową - szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa.


Załączniki: Rozmiar:
557.306 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-09-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-20
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 11:30

rejestr zmian publikacji »

7.

Zarządzenie Nr 41/2011 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2011 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
2.051 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-09-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-20
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 11:22

rejestr zmian publikacji »

8.

Zarządzenie Nr 40/2011 w spr. przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku.


Załączniki: Rozmiar:
3.118 MB
3.659 MB
2.685 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-08-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-20
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 11:58

rejestr zmian publikacji »

9.

Zarządzenie Nr 39/2011 w spr. ograniczenia ruchu drogowego i korzystania w dniu 21 sierpnia 2011 roku z ulic w Sołectwie Wysokin i Ceteń w związku z organizacją Dożynek Gminnych


Załączniki: Rozmiar:
313.942 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-08-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-20
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 11:14

rejestr zmian publikacji »

10.

Zarządzenie Nr 38/2011 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Gapys nauczyciela - wychowawcy świetlicy szkolnej w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Odrzywole ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


Załączniki: Rozmiar:
223.629 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-08-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-11 12:37

rejestr zmian publikacji »

11.

Zarządzenie Nr 37/2011 w spr. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2011 - 2016.


Załączniki: Rozmiar:
804.030 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-07-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-11 12:34

rejestr zmian publikacji »

12.

Zarządzenie Nr 36/2011


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-08-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-11 12:32

rejestr zmian publikacji »

13.

Zarządzenie Nr 35/2011 w spr. zatwierdzenia Regulaminu korzystania z boiska piłkarskiego przy ulicy Warszawskiej w Odrzywole.


Załączniki: Rozmiar:
441.629 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-07-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-11 12:32

rejestr zmian publikacji »

14.

Zarządzenie Nr 34/2011


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-08-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-11 12:30

rejestr zmian publikacji »

15.

Zarządzenie Nr 33/2011 w spr. zmian w planie wydatków Gminy Odrzywół na 2011 rok.


Załączniki: Rozmiar:
410.807 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-07-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-11 12:30

rejestr zmian publikacji »

16.

Zarządzenie Nr 32/2011 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2011 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
1.105 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-06-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-11 12:28

rejestr zmian publikacji »

17.

Zarządzenie Nr 31/2011 w spr. powołania Zespołu Samooceny


Załączniki: Rozmiar:
322.316 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-06-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-11 12:27

rejestr zmian publikacji »

18.

Zarządzenie Nr 30/2011 w spr. powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej


Załączniki: Rozmiar:
470.869 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-06-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-11 12:26

rejestr zmian publikacji »

19.

Zarządzenie Nr 29/2011 w spr. procedury działania systemu Home Banking


Załączniki: Rozmiar:
219.010 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-06-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-11 12:25

rejestr zmian publikacji »

20.

Zarządzenie Nr 28/2011 w spr. wprowadzenia zasad(polityki) rachunkowości Projektu "Młody człowieku działaj sam"


Załączniki: Rozmiar:
1.090 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-05-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-11 12:23

rejestr zmian publikacji »

21.

Zarządzenie Nr 27/2011 w spr. ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb - WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Gminę Odrzywół oraz jednostki organizacyjne Gminy Odrzywół.


Załączniki: Rozmiar:
532.632 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-05-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-11 12:21

rejestr zmian publikacji »

22.

Zarządzenie Nr 26/2011 w spr. zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w zawiązku z realizacją operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 pt. "Przygotowanie i opracowanie folderów promujących Gminę Odrzywół"


Załączniki: Rozmiar:
1.446 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-05-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-11 12:19

rejestr zmian publikacji »

23.

Zarządzenie Nr 25/2011 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2011 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
1.752 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-05-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-11 12:14

rejestr zmian publikacji »

24.

Zarządzenie Nr 24/2011 w spr. wprowadzenia zasad(polityki) rachunkowości Projektu "Zmieniamy perspektywę zawodową - szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa".


Załączniki: Rozmiar:
1.107 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-05-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-11 12:13

rejestr zmian publikacji »

25.

Zarządzenie Nr 23/2011 w spr. powołania Zespołu do spraw zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej kat. "B" z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopad 2011 roku.


Załączniki: Rozmiar:
196.994 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-05-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-11 12:11

rejestr zmian publikacji »

26.

Zarządzenie Nr 22/2011 w spr. wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Odrzywół Nr 225/2010 z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości.


Załączniki: Rozmiar:
242.760 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-03-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-11 12:09

rejestr zmian publikacji »

27.

Zarządzenie Nr 21/2011 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2011 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
2.173 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-03-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-11 12:05

rejestr zmian publikacji »

28.

Zarządzenie Nr 20/2011 w spr. przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacją o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2010 rok


Załączniki: Rozmiar:
1.225 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-03-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-11 12:03

rejestr zmian publikacji »

29.

Zarządzenie Nr 19/2011 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy budowy ścieżki rowerowej i wytyczenie szlaku rowerowego Nieznamierowice - Jelonek - Odrzywół - Myślakowice - Łęgonice Małe - etap I


Załączniki: Rozmiar:
543.947 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-03-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-11 11:58

rejestr zmian publikacji »

30.

Zarządzenie Nr 18/2011 w spr. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Załączniki: Rozmiar:
266.279 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-03-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-11 11:55

rejestr zmian publikacji »

31.

Zarządzenie Nr 17/2011 w spr. ustalenia stawek odpłatności za wynajem autobusu gminnego Jelcz Gimbus.


Załączniki: Rozmiar:
423.696 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-03-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-11 11:50

rejestr zmian publikacji »

32.

Zarządzenie Nr 16/2011 w spr. zmian w planie wydatków Gminy Odrzywół na 2011 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
1.115 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-03-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-11 11:48

rejestr zmian publikacji »

33.

Zarządzenie Nr 15/2011 w spr. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
835.734 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-02-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-11 11:44

rejestr zmian publikacji »

34.

Zarządzenie Nr 14/2011 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy budowy drogi gminnej w miejscowości Odrzywół przy ul. Opoczyńskiej na osiedlu domków jednorodzinnych, etap II.


Załączniki: Rozmiar:
527.075 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-02-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-11 11:41

rejestr zmian publikacji »

35.

Zarządzenie Nr 13/2011


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-08-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-11 11:37

rejestr zmian publikacji »

36.

Zarządzenie Nr 12/2011 w spr. ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Odrzywół


Załączniki: Rozmiar:
156.313 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-01-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-11 11:36

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
wersja do druku drukuj