logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Zarządzenia Wójta / VI Kadencja / Rok 2012
1.

Zarządzenie Nr 110/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
992.770 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-12-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 09:55

rejestr zmian publikacji »

2.

Zarządzenie Nr 109/2012 w spr. organizacji pracy Urzędu Gminy w Odrzywole w dniu 24 grudnia 2012 roku


Załączniki: Rozmiar:
95.302 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-12-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 09:54

rejestr zmian publikacji »

3.

Zarządzenie Nr 108/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok


Załączniki: Rozmiar:
580.022 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-11-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 09:53

rejestr zmian publikacji »

4.

Zarządzenie Nr 107/2012 w spr. powołania Komisji Konkursowej celem przygotowania i przeprowadzenia Konkursu w sprawie wyboru Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole.


Załączniki: Rozmiar:
120.359 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-11-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 09:51

rejestr zmian publikacji »

5.

Zarządzenie Nr 106/2012 w spr. przedłożenia Radzie Gminy projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018


Załączniki: Rozmiar:
1.602 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-11-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 09:47

rejestr zmian publikacji »

6.

Zarządzenie Nr 105/2012 w spr. przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu na 2013 rok.


Załączniki: Rozmiar:
5.791 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-11-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 09:43

rejestr zmian publikacji »

7.

Zarządzenie Nr 104/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
1.347 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-11-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 09:41

rejestr zmian publikacji »

8.

Zarządzenie Nr 103/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
1.101 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 09:40

rejestr zmian publikacji »

9.

Zarządzenie Nr 102/2012 w spr. wprowadzenia zasad(polityki) rachunkowości Projektu "Rozwój dzieci wiejskich wspólnym dobrem"


Załączniki: Rozmiar:
810.549 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-12-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 09:39

rejestr zmian publikacji »

10.

Zarządzenie Nr 101/2012 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy przebudowy stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół.


Załączniki: Rozmiar:
371.880 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-10-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 09:37

rejestr zmian publikacji »

11.

Zarządzenie Nr 100/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
1.117 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-09-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 09:33

rejestr zmian publikacji »

12.

Zarządzenie Nr 99/2012 w spr. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Projektu "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"


Załączniki: Rozmiar:
828.711 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-09-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 09:32

rejestr zmian publikacji »

13.

Zarządzenie Nr 98/2012 w spr. zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji: "Odnowa Odrzywołu: Modernizacja Placu Kilińskiego i ulicy Warszawskiej" w ramach Działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.


Załączniki: Rozmiar:
1.417 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 09:29

rejestr zmian publikacji »

14.

Zarządzenie Nr 96/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
1.195 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-09-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 09:26

rejestr zmian publikacji »

15.

Zarządzenie Nr 95/2012 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru dostawcy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2012/2013 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach


Załączniki: Rozmiar:
366.905 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-09-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 09:24

rejestr zmian publikacji »

16.

Zarządzenie Nr 94/2012 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru dostawcy opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2012/2013


Załączniki: Rozmiar:
346.304 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-09-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 09:21

rejestr zmian publikacji »

17.

Zarządzenie Nr 93/2012 w spr. wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Odrzywół Nr 225/2010 z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości.


Załączniki: Rozmiar:
130.217 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-09-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 09:19

rejestr zmian publikacji »

18.

Zarządzenie Nr 92/2012 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury dotyczącej wyboru wykonawcy budowy sieci wodociągowej łączącej Wysokin z miejscowością Lipiny, Gmina Odrzywół.


Załączniki: Rozmiar:
357.193 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-09-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 09:16

rejestr zmian publikacji »

19.

Zarządzenie Nr 91/2012 w spr. przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku.Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-08-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 09:14

rejestr zmian publikacji »

20.

Zarządzenie Nr 90/2012 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Ossa i Kamienna Wola


Załączniki: Rozmiar:
371.552 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-08-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 08:53

rejestr zmian publikacji »

21.

Zarządzenie Nr 89/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
929.497 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-08-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 08:50

rejestr zmian publikacji »

22.

Zarządzenie Nr 88/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok


Załączniki: Rozmiar:
296.988 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-07-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 08:49

rejestr zmian publikacji »

23.

Zarządzenie Nr 87/2012 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy odnowy Odrzywołu: Modernizacji Placu Kilińskiego i ulicy Warszawskiej w Odrzywole - etap I.


Załączniki: Rozmiar:
389.643 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-07-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 08:47

rejestr zmian publikacji »

24.

Zarządzenie Nr 86/2012 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminacyjnego dla Pani Doroty Bielskiej nauczyciela - oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Odrzywole ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Załączniki: Rozmiar:
172.736 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-07-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 08:44

rejestr zmian publikacji »

25.

Zarządzenie Nr 85/2012 w spr. ustalenia godzin pracy Urzędu Gminy w okresie letnim


Załączniki: Rozmiar:
90.273 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-07-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 08:36

rejestr zmian publikacji »

26.

Zarządzenie Nr 84/2012 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy dowozu dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2012-2013.


Załączniki: Rozmiar:
386.442 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-07-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 08:34

rejestr zmian publikacji »

27.

Zarządzenie Nr 83/2012 w spr. zmian w planie wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok


Załączniki: Rozmiar:
202.061 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-07-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 08:28

rejestr zmian publikacji »

28.

Zarządzenie Nr 82/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
543.762 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-06-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 08:26

rejestr zmian publikacji »

29.

Zarządzenie Nr 81/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
1.205 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-06-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 08:25

rejestr zmian publikacji »

30.

Zarządzenie Nr 80/2012 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy remontu małego zbiornika wodnego w miejscowości Wysokin


Załączniki: Rozmiar:
359.880 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-06-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 08:24

rejestr zmian publikacji »

31.

Zarządzenie Nr 79/2012 w spr. powołania Komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i zakresu pracy


Załączniki: Rozmiar:
226.844 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-05-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 08:21

rejestr zmian publikacji »

32.

Zarządzenie Nr 78/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
974.329 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-05-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 08:19

rejestr zmian publikacji »

33.

Zarządzenie Nr 77/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
1.266 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-04-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 08:18

rejestr zmian publikacji »

34.

Zarządzenie Nr 76/2012 w spr. ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Ford Transit, będącym w użytkowaniu Urzędu Gminy Odrzywół


Załączniki: Rozmiar:
187.696 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-04-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 08:15

rejestr zmian publikacji »

35.

Zarządzenie Nr 75/2012 w spr. powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Ford Transit, będącego w użytkowaniu Urzędu Gminy w Odrzywole


Załączniki: Rozmiar:
93.266 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-04-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 08:13

rejestr zmian publikacji »

36.

Zarządzenie Nr 74/2012 w spr. powołania Zespołu do spraw zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej kat. "B" z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych 9 października 2011 roku.


Załączniki: Rozmiar:
246.489 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-03-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 08:10

rejestr zmian publikacji »

37.

Zarządzenie Nr 73/2012 w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu konkursowego


Załączniki: Rozmiar:
1.754 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-03-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 08:03

rejestr zmian publikacji »

38.

Zarządzenie Nr 72/2012 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacja o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2011 rok.


Załączniki: Rozmiar:
3.293 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-03-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 08:07

rejestr zmian publikacji »

39.

Zarządzenie Nr 71/2012 w spr. planu kontroli zarządczej na 2012 rok w Urzędzie Gminy w Odrzywole i jednostkach organizacyjnych


Załączniki: Rozmiar:
175.994 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-03-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 07:58

rejestr zmian publikacji »

40.

Zarządzenie Nr 70/2012 w spr. zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji: "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie" w ramach Programu, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" działanie 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.


Załączniki: Rozmiar:
1.378 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-02-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 07:56

rejestr zmian publikacji »

41.

Zarządzenie Nr 69/2012 w spr. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny i wyboru ofert konkursowych na zadanie "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 66".


Załączniki: Rozmiar:
89.416 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-02-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 07:48

rejestr zmian publikacji »

42.

Zarządzenie Nr 68/2012 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu na wyłonienie partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 r.


Załączniki: Rozmiar:
1.825 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-02-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-07
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 14:45

rejestr zmian publikacji »

43.

Zarządzenie Nr 67/2012 w spr. przyjęcia Instrukcji zarządzania oprogramowaniem zainstalowanym na komputerach w Urzędzie Gminy w Odrzywole


Załączniki: Rozmiar:
560.236 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-02-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-07
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 14:40

rejestr zmian publikacji »

44.

Zarządzenie Nr 66/2012 w spr. ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów urzędnika wyborczego


Załączniki: Rozmiar:
98.195 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-02-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-07
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 14:38

rejestr zmian publikacji »

45.

Zarządzenie Nr 65/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
831.130 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-02-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-07
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 14:36

rejestr zmian publikacji »

46.

Zarządzenie Nr 64/2012 w spr. ustalenia stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Odrzywół


Załączniki: Rozmiar:
116.499 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-02-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-07
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 14:33

rejestr zmian publikacji »

47.

Zarządzenie Nr 63/2012 w spr. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok


Załączniki: Rozmiar:
546.039 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-02-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-07
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 14:32

rejestr zmian publikacji »

48.

Zarządzenie Nr 62/2012 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy przebudowy i rozbudowy budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie


Załączniki: Rozmiar:
379.951 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-01-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-07
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 14:30

rejestr zmian publikacji »

49.

Zarządzenie Nr 61/2012 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru dostawcy mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych


Załączniki: Rozmiar:
346.460 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-01-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-07
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 14:28

rejestr zmian publikacji »

50.

Zarządzenie Nr 97/2012 w spr. regulaminu zamówień publicznych poniżej 14 000 EURO związanego z realizacją projektu POKL.09.01.02-14-070/12 "Rozwój dzieci wiejskich wspólnym dobrem"


Załączniki: Rozmiar:
525.413 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-09-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-09-25
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-25 21:55

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
wersja do druku drukuj