główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 110/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Załączniki:
Tekst zarządzenia 993 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 109/2012 w spr. organizacji pracy Urzędu Gminy w Odrzywole w dniu 24 grudnia 2012 roku

Załączniki:
Tekst zarządzenia 95 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 108/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok

Załączniki:
Tekst zarządzenia 580 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 107/2012 w spr. powołania Komisji Konkursowej celem przygotowania i przeprowadzenia Konkursu w sprawie wyboru Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole.

Załączniki:
Tekst zarządzenia 120 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 106/2012 w spr. przedłożenia Radzie Gminy projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018

Załączniki:
Tekst zarządzenia MB
Dostępne kategorie:
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010