główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały XVI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 29 stycznia 2013 roku

Plik z rozszerzeniem ZIPX zawiera spakowaną uchwałę będącą dokumentem elektronicznym podpisanym podpisem elektronicznym, w celu zapoznania się z treścią uchwały należy pobrać plik i rozpakować dowolnym programem służącym do rozpakowywania archiwów ZIP (np.: 7-zip)