główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały XXI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2013 roku