główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2016 roku

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII.134.2016 w sprawie przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Odrzywół na 2017 rok MB
Uchwała Nr XVIII.135.2016 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Odrzywół na 2017 rok 694 KB
Uchwała Nr XVIII.136.2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2017-2024 MB
Uchwała Nr XVIII.137.2016 Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2017 926 KB
Uchwała Nr XVIII.138.2016 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Odrzywół w latach 2017-2023 225 KB
Uchwała Nr XVIII.139.2016 w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Odrzywół 126 KB
Uchwała Nr XVIII.140.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Odrzywół zadania dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Rusinów, Gielniów i Nowe Miasto nad Pilicą opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Gminę Odrzywół 324 KB
Uchwała Nr XVIII.141.2016 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gmine Odrzywół na 2017 rok MB
Uchwała Nr XVIII.142.2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na lata 2017-2018 MB
Uchwała Nr XVIII.143.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2016 - 2024 MB
Uchwała Nr XVIII.144.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 MB
Uchwała Nr XVIII.145.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przysuskiego na wydawanie miesięcznika "Ziemia Przysuska" 233 KB
Uchwała Nr XVIII.146.2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej, finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Odrzywół 208 KB