główna zawartość
artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu na 2016 rok

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022

Załączniki:
Treść zarządzenia MB
artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na rok 2015, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Załączniki:
Treść zarządzenia MB
artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Odrzywół z dnia ..... 2015 roku w sprawie

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Odrzywół do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Załączniki:
Treść zarządzenia MB