logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Zarządzenia Wójta / VII Kadencja / Rok 2016
1.

Zarządzenie Nr 106/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2016-2024


Załączniki: Rozmiar:
6.883 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-12-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 10:02

rejestr zmian publikacji »

2.

Zarządzenie Nr 105/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2016 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
3.487 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-12-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 10:00

rejestr zmian publikacji »

3.

Zarządzenie Nr 104/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Urzędzie Gminy w Odrzywole jednostkach organizacyjnych Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku


Załączniki: Rozmiar:
340.557 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-12-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 09:58

rejestr zmian publikacji »

4.

Zarządzenie Nr 103/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji czasu pracy Urzędu Gminy w Odrzywole w dniu 21 i 23 grudnia 2016 roku


Załączniki: Rozmiar:
187.602 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-12-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 09:57

rejestr zmian publikacji »

5.

Zarządzenie Nr 102/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Odrzywół


Załączniki: Rozmiar:
2.066 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-12-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 09:55

rejestr zmian publikacji »

6.

Zarządzenie Nr 101/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2016 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
3.978 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-12-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 09:53

rejestr zmian publikacji »

7.

Zarządzenie Nr 100/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dysku z komputera nr ewidencyjny 8099/491/G/2799/2007 zawierającym zbiór danych osobowych dt. przyjmowania wniosków i wydawania dowodów osobistych


Załączniki: Rozmiar:
301.645 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-11-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 09:51

rejestr zmian publikacji »

8.

Zarządzenie Nr 99/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu dt. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych


Załączniki: Rozmiar:
210.764 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-11-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 09:48

rejestr zmian publikacji »

9.

Zarządzenie Nr 98/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2016 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
3.357 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-11-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 09:46

rejestr zmian publikacji »

10.

Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Odrzywole na czas kryzysu, zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny


Załączniki: Rozmiar:
3.246 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-11-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 09:45

rejestr zmian publikacji »

11.

Zarządzenie Nr 95/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu na 2017 rok


Załączniki: Rozmiar:
3.727 MB
9.096 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-11-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 09:43

rejestr zmian publikacji »

12.

Zarządzenie Nr 94/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024


Załączniki: Rozmiar:
5.380 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-11-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 09:39

rejestr zmian publikacji »

13.

Zarządzenie Nr 93/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2016 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
3.217 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-10-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 09:38

rejestr zmian publikacji »

14.

Zarządzenie Nr 92/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 7 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji do ponownego ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu Mercedes Benz 516 CDI nr rej. WPY 16640 będącego własnością Gminy Odrzywół


Załączniki: Rozmiar:
270.066 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-10-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 09:35

rejestr zmian publikacji »

15.

Zarządzenie Nr 91.1/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 7 października 2016 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach


Załączniki: Rozmiar:
261.538 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-10-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 09:33

rejestr zmian publikacji »

16.

Zarządzenie Nr 91/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2016 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
3.602 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-09-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 09:30

rejestr zmian publikacji »

17.

Zarządzenie Nr 90/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 19 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru dostawcy średniego samochodu pożarniczego 4x4 wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Odrzywół


Załączniki: Rozmiar:
782.485 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-09-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 09:26

rejestr zmian publikacji »

18.

Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 14 września 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego 4x4 wraz z niezbędnym wyposażeniem dla OSP Odrzywół.


Załączniki: Rozmiar:
267.226 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-09-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 09:24

rejestr zmian publikacji »

19.

Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 7 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy remontu chodników w Gminie Odrzywół


Załączniki: Rozmiar:
787.079 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-09-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 09:22

rejestr zmian publikacji »

20.

Zarządzenie Nr 87/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2016 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
3.200 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-08-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 09:01

rejestr zmian publikacji »

21.

Zarządzenie Nr 86/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy w Odrzywole w dniu 20 sierpnia i 23 września 2016 roku


Załączniki: Rozmiar:
204.874 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-08-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 08:46

rejestr zmian publikacji »

22.

Zarządzenie Nr 85/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku.


Załączniki: Rozmiar:
6.407 MB
4.057 MB
6.780 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-08-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 08:43

rejestr zmian publikacji »

23.

Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji: "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Myślakowice-Kolonia" objętego PROW na lata 2014-2020


Załączniki: Rozmiar:
2.760 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-07-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 08:22

rejestr zmian publikacji »

24.

Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie organizacji czasu pracy Urzędu Gminy w Odrzywole w okresie 1 sierpnia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku


Załączniki: Rozmiar:
185.252 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Łukasz Pawlikowski
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-07-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 08:20

rejestr zmian publikacji »

25.

Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Załączniki: Rozmiar:
482.509 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-07-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 08:18

rejestr zmian publikacji »

26.

Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji: "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Odrzywół" objętego POPT na lata 2014-2020


Załączniki: Rozmiar:
2.400 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-07-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 08:16

rejestr zmian publikacji »

27.

Zarządzenie Nr 80/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy remontu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy


Załączniki: Rozmiar:
777.196 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-07-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 08:12

rejestr zmian publikacji »

28.

Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru dostawcy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2016/2017 do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz do budynku Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie


Załączniki: Rozmiar:
777.719 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-07-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 08:10

rejestr zmian publikacji »

29.

Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru dostawcy opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2016/2017


Załączniki: Rozmiar:
732.221 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-07-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 08:08

rejestr zmian publikacji »

30.

Zarządzenie Nr 77/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy dowozu dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2016-2017


Załączniki: Rozmiar:
808.470 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-06-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 08:06

rejestr zmian publikacji »

31.

Zarządzenie Nr 76/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenie stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz ich utylizację w gminnej oczyszczalni ścieków świadczonych ciągnikami gminnymi typu NEW HOLLAND TD 5030 nr rej WPY F300 i ZETOR PROXIMA WPY 99CH wraz z beczką asenizacyjną o pojemności 5m3


Załączniki: Rozmiar:
240.625 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-06-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 08:02

rejestr zmian publikacji »

32.

Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie organizacji czasu pracy Urzędu Gminy w Odrzywole w okresie 4 lipca 2016 roku do 29 lipca 2016 roku


Załączniki: Rozmiar:
183.563 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-06-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 07:56

rejestr zmian publikacji »

33.

Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2016 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
2.739 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-06-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 07:53

rejestr zmian publikacji »

34.

Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy przebudowy dróg gminnych w miejscowości Myślakowice-Kolonia


Załączniki: Rozmiar:
753.814 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-06-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 07:52

rejestr zmian publikacji »

35.

Zarządzenie Nr 72/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w drodze spisu z natury w Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach wg. stanu na dzień 31 sierpnia 2016 roku


Załączniki: Rozmiar:
322.095 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-06-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 07:46

rejestr zmian publikacji »

36.

Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Zespołu d.s. przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Odrzywół


Załączniki: Rozmiar:
217.673 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-06-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 07:44

rejestr zmian publikacji »

37.

Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2016 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
2.690 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-05-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 07:47

rejestr zmian publikacji »

38.

Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2016 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
2.662 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-04-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 07:39

rejestr zmian publikacji »

39.

Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół w okresie 36 miesięcy


Załączniki: Rozmiar:
815.802 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-04-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 07:36

rejestr zmian publikacji »

40.

Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kamienna Wola


Załączniki: Rozmiar:
3.358 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-04-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-14
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-14 10:44

rejestr zmian publikacji »

41.

Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2016-2023


Załączniki: Rozmiar:
6.289 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-03-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-23
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-23 08:28

rejestr zmian publikacji »

42.

Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na rok 2016, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami


Załączniki: Rozmiar:
8.312 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-03-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-23
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-23 08:26

rejestr zmian publikacji »

43.

Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy typu "A i B" w Myślakowicach


Załączniki: Rozmiar:
180.231 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-03-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-23
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-23 08:24

rejestr zmian publikacji »

44.

Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy w Odrzywole w dniu 18 i 25 marca 2016 roku


Załączniki: Rozmiar:
184.011 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-03-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-23
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-23 08:22

rejestr zmian publikacji »

45.

Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego - Programu "Rodzina 500 plus", funduszu alimentacyjnego oraz przyznawania Karty Dużej Rodziny


Załączniki: Rozmiar:
285.013 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-03-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-23
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-23 08:21

rejestr zmian publikacji »

46.

Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok


Załączniki: Rozmiar:
965.026 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-02-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-23
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-23 08:18

rejestr zmian publikacji »

47.

Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Odrzywole


Załączniki: Rozmiar:
8.416 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-02-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-23
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-23 08:16

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
wersja do druku drukuj