logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Zarządzenia Wójta / VII Kadencja / Rok 2017
1.

Zarządzenie Nr 159/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków Gminy Odrzywół na 2017 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
1.727 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-12-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-21 10:40

rejestr zmian publikacji »

2.

Zarządzenie Nr 158/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Urzędzie Gminy w Odrzywole wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku


Załączniki: Rozmiar:
335.972 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-12-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-21 10:38

rejestr zmian publikacji »

3.

Zarządzenie Nr 157/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w drodze spisu z natury w Urzędzie Gminy w Odrzywole na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach


Załączniki: Rozmiar:
315.828 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-12-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-21 10:38

rejestr zmian publikacji »

4.

Zarządzenie Nr 156/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy w Odrzywole w dniu 22 grudnia 2017 roku


Załączniki: Rozmiar:
212.495 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-12-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-21 10:34

rejestr zmian publikacji »

5.

Zarządzenie Nr 155/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Odrzywół oraz określenia jego zadań


Załączniki: Rozmiar:
1.117 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-12-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-21 10:33

rejestr zmian publikacji »

6.

Zarządzenie Nr 154/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa" oraz "Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym" w Urzędzie Gminy Odrzywół


Załączniki: Rozmiar:
287.133 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-12-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-21 10:31

rejestr zmian publikacji »

7.

Zarządzenie Nr 153/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2017 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
3.411 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-12-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-21 10:29

rejestr zmian publikacji »

8.

Zarządzenie Nr 152/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2017-2028


Załączniki: Rozmiar:
8.443 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-12-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-21 10:28

rejestr zmian publikacji »

9.

Zarządzenie Nr 151/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku


Załączniki: Rozmiar:
220.290 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-12-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-21 10:26

rejestr zmian publikacji »

10.

Zarządzenie Nr 150/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2017 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
3.155 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-12-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-21 10:24

rejestr zmian publikacji »

11.

Zarządzenie Nr 149/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 października 2017 roku w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu KIA SPORTAGE 2.0 KAT, nr rej. WPY 26250, będącego własności Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzywole, przekazanego w dniu 15 maja 2017 r. w użytkowanie Gminie Odrzywół


Załączniki: Rozmiar:
610.483 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-10-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-21 10:23

rejestr zmian publikacji »

12.

Zarządzenie Nr 148/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 października 2017 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu na 2018 rok


Załączniki: Rozmiar:
9.099 MB
2.790 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-10-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-21 10:21

rejestr zmian publikacji »

13.

Zarządzenie Nr 147/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 października 2017 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027


Załączniki: Rozmiar:
5.587 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-10-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-21 10:17

rejestr zmian publikacji »

14.

Zarządzenie Nr 146/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2017 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
3.423 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-10-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-21 10:15

rejestr zmian publikacji »

15.

Zarządzenie Nr 145/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2017 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
3.183 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-10-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-21 10:14

rejestr zmian publikacji »

16.

Zarządzenie Nr 142/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 19 września 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2017 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
3.225 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-09-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-21 10:12

rejestr zmian publikacji »

17.

Zarządzenie Nr 140/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 4 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu Jelcz 417KNK18, numer rejestracyjny WPY 00998, będącego na wyposażeniu OSP Odrzywół


Załączniki: Rozmiar:
211.393 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-09-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-21 07:46

rejestr zmian publikacji »

18.

Zarządzenie Nr 139/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 4 września 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2017 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
3.142 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-09-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-21 07:43

rejestr zmian publikacji »

19.

Zarządzenie Nr 138/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu KIA SPORTAGE 2.0 KAT, nr rej. WPY 26250, będącego własności Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzywole, oddanego w użytkowanie Gminie Odrzywół


Załączniki: Rozmiar:
246.699 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-08-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-21 07:45

rejestr zmian publikacji »

20.

Zarządzenie Nr 137/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku.


Załączniki: Rozmiar:
1.882 MB
854.568 KB
6.864 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-08-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-21 07:38

rejestr zmian publikacji »

21.

Zarządzenie Nr 136/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji: "Przebudowa pomieszczeń dla Gminnej Biblioteki Publicznej na Centrum Multimedialne i czytelnie w budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Odrzywole" objętego PROW na lata 2014-2020


Załączniki: Rozmiar:
2.741 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-07-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-21 07:25

rejestr zmian publikacji »

22.

Zarządzenie Nr 135/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół


Załączniki: Rozmiar:
848.454 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-07-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 11:28

rejestr zmian publikacji »

23.

Zarządzenie Nr 134/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2017 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
2.790 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-07-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 11:23

rejestr zmian publikacji »

24.

Zarządzenie Nr 133/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 84/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji: "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Myślakowice-Kolonia" objętego PROW na lata 2014-2020


Załączniki: Rozmiar:
367.998 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-07-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 11:22

rejestr zmian publikacji »

25.

Zarządzenie Nr 132/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2017 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
2.292 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-06-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 11:20

rejestr zmian publikacji »

26.

Zarządzenie Nr 131/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z boiska piłkarskiego przy ulicy Warszawskiej w Odrzywole


Załączniki: Rozmiar:
520.055 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-06-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 11:19

rejestr zmian publikacji »

27.

Zarządzenie Nr 130/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 16 czerwca 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury, wzoru wniosku o wydania odpisu z rejestru instytucji kultury, wzoru odpisu pełnego z księgi rejestrowej oraz wzoru odpisu skróconego z rejestru instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Odrzywół


Załączniki: Rozmiar:
986.087 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-06-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 11:18

rejestr zmian publikacji »

28.

Zarządzenie Nr 129/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2017 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
1.482 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-06-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 11:12

rejestr zmian publikacji »

29.

Zarządzenie Nr 128/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Odrzywół Nr 225/2010 z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości


Załączniki: Rozmiar:
386.115 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-05-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 11:11

rejestr zmian publikacji »

30.

Zarządzenie Nr 127/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Odrzywół


Załączniki: Rozmiar:
283.645 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-05-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 11:09

rejestr zmian publikacji »

31.

Zarządzenie Nr 126/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Ceteń oraz budowy wodociągu rozdzielczego na odcinku Dąbrowa - Różanna, Gmina Odrzywół


Załączniki: Rozmiar:
924.314 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-05-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 11:04

rejestr zmian publikacji »

32.

Zarządzenie Nr 125/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy remontu sali gimnastycznej przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole


Załączniki: Rozmiar:
741.472 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-04-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 11:02

rejestr zmian publikacji »

33.

Zarządzenie Nr 124/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy przebudowy boiska piłkarskiego w Odrzywole


Załączniki: Rozmiar:
741.472 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-04-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 10:56

rejestr zmian publikacji »

34.

Zarządzenie Nr 123/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2017 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
2.420 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-04-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 10:54

rejestr zmian publikacji »

35.

Zarządzenie Nr 122/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków Gminy Odrzywół na 2017 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.


Załączniki: Rozmiar:
1.973 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-03-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 10:52

rejestr zmian publikacji »

36.

Zarządzenie Nr 121/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy przebudowy drogi gminnej do miejscowości Kłonna - Kolonia


Załączniki: Rozmiar:
749.081 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-03-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 10:50

rejestr zmian publikacji »

37.

Zarządzenie Nr 120/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacja o stanie mienia komunalnego oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2016 rok.


Załączniki: Rozmiar:
2.942 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-03-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 10:48

rejestr zmian publikacji »

38.

Zarządzenie Nr 118/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia Konkursu na prowadzenie działalności gospodarczej - świadczenie usług zdrowotnych


Załączniki: Rozmiar:
260.665 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-02-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 10:46

rejestr zmian publikacji »

39.

Zarządzenie Nr 117/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji: "Termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Odrzywół" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM na lata 2014-2020


Załączniki: Rozmiar:
2.709 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-02-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 10:44

rejestr zmian publikacji »

40.

Zarządzenie Nr 116/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Odrzywół Nr 225/2010 z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości


Załączniki: Rozmiar:
4.661 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-02-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 10:40

rejestr zmian publikacji »

41.

Zarządzenie Nr 115/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Odrzywole.


Załączniki: Rozmiar:
1.720 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-02-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 10:37

rejestr zmian publikacji »

42.

Zarządzenie Nr 114/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Odrzywół dla samorządowej instytucji kultury


Załączniki: Rozmiar:
773.435 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-02-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 10:34

rejestr zmian publikacji »

43.

Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Odrzywół


Załączniki: Rozmiar:
207.961 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-02-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 10:32

rejestr zmian publikacji »

44.

Zarządzenie Nr 112/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy przebudowy pomieszczeń dla Gminnej Biblioteki Publicznej na Centrum Multimedialne i czytelnie w budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Odrzywole


Załączniki: Rozmiar:
787.966 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-02-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 10:30

rejestr zmian publikacji »

45.

Zarządzenie Nr 111/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie upoważnienia Pani Stanisławy Kwiatkowskiej p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odrzywole do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i do wydawania w tych sprawach decyzji


Załączniki: Rozmiar:
175.987 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-02-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 10:27

rejestr zmian publikacji »

46.

Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie upoważnienia Pani Stanisławy Kwiatkowskiej p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odrzywole do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy


Załączniki: Rozmiar:
184.142 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-02-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 10:21

rejestr zmian publikacji »

47.

Zarządzenie Nr 109/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy termomodernizacji budynków gminnych na terenie Gminy Odrzywół


Załączniki: Rozmiar:
916.499 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-01-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 10:18

rejestr zmian publikacji »

48.

Zarządzenie Nr 108/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok.


Załączniki: Rozmiar:
1.437 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2017-01-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-19 10:18

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
wersja do druku drukuj