główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały XXIX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 18 czerwca 2018 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXIX.232.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odrzywole na 2017 rok MB
Uchwała Nr XXIX.233.2018 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Odrzywół 295 KB
Załącznik do Uchwała Nr XXIX.233.2018 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Odrzywół MB
Uchwała Nr XXIX.234.2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego 98 KB
Uchwała Nr XXIX.235.2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Odrzywół absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok 101 KB
Uchwała Nr XXIX.236.2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2018-2025 MB
Uchwała Nr XXIX.237.2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018. MB
Uchwała Nr XXIX.238.2018 w sprawie nadania Panu Stanisławowi Karczewskiemu tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Odrzywół" 331 KB
Uchwała Nr XXIX.239.2018 w sprawie nadania Panu Marianowi Kmieciakowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Odrzywół" 461 KB
Uchwała Nr XXIX.240.2018 w sprawie nadania Panu Marianowi Niemirskiemu tytułu "Zasłużony dla Gminy Odrzywół" 329 KB
Uchwała Nr XXIX.241.2018 w sprawie nadania Panu Andrzejowi Zygmuntowi Rola-Stężyckiemu tytułu "Zasłużony dla Gminy Odrzywół" 340 KB
Uchwała Nr XXIX.242.2018 w sprawie nadania Panu Stanisławowi Bartosowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Odrzywół" 352 KB
Uchwała Nr XXIX.243.2018 w sprawie nadania Pani Danucie Macierzyńskiej tytułu "Zasłużony dla Gminy Odrzywół" 336 KB