główna zawartość
artykuł nr 1

Decyzja ZP.6220.3.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach

Załączniki:
Treść decyzji MB
artykuł nr 2

Decyzja 1/2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załączniki:
Treść decyzji MB
artykuł nr 3

Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie...

Ustawienie i montaż urządzeń technologicznych do przesiewania pospółki na sucho i mokro, na działce o nr ewid. 702, obręb Kolonia Ossa, w miejscowości Kolonia Ossa, gmina Odrzywół

artykuł nr 4

Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie...

Rozbudowa stacji gazu płynnego o stację paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 1010, 1011, 1012 w miejscowości Odrzywół, gm. Odrzywół

Dostępne kategorie:
rok 2020
rok 2019
rok 2018
rok 2017