główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały VI Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 18 czerwca 2019 r.

Załączniki:
Uchwała Nr VI.39.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odrzywole za 2018 rok MB
Uchwała Nr VI.40.2019 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Odrzywół 294 KB
Załącznik do Uchwały VI.40.2019 - Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Odrzywół cz. I MB
Załącznik do Uchwały VI.40.2019 - Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Odrzywół cz. II MB
Załącznik do Uchwały VI.40.2019 - Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Odrzywół cz. III MB
Załącznik do Uchwały VI.40.2019 - Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Odrzywół cz. IV MB
Uchwała Nr VI.41.2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Odrzywół wotum zaufania 97 KB
Uchwała Nr VI.42.2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego 98 KB
Uchwała Nr VI.43.2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Odrzywół absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok 101 KB
Uchwała Nr VI.44.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2019-2028 MB
Uchwała Nr VI.45.2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 139 KB
Uchwała Nr VI.46.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 107 KB
Uchwała Nr VI.47.2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 887 KB
Uchwała Nr VI.48.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Odrzywół oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, na okres od dnia 1 września 2019 roku 411 KB