logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Jednostki organizacyjne
1.

Jednostki organizacyjne Gminy Odrzywół

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 9) w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.
Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Wg art. 10 wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki między gminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY:
 1. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół.
  Kierownik – Stanisława Kwiatkowska, tel. 048/ 67 16 057, 036 w. 43
 2. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Bohaterów Westerplatte w Odrzywole,
  ul. Warszawska 51 26-425 Odrzywół
  Dyrektor – mgr Anna Zbrowska, tel. 048/ 67 16 040
 3. PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II w ODRZYWOLE
  ul. Warszawska 51, 26-425 Odrzywół
  Dyrektor – mgr Barbara Rataj tel. 048/ 67 16 029
 4. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ODRZYWOLE,
  ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
  Kierownik – Bogumiła Stępień tel. 048/ 67 16 033
 5. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ODRZYWOLE
  ul. Warszawska 55, 26-425 Odrzywół
  Dyrektor – Andrzej Majchrzak tel. 048/ 67 16 023

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Odrzywole
Za treść odpowiada: Teresa Frącz
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2003-06-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2003-06-25
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-26 14:49

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Ośrodek Pomocy Społecznej
wersja do druku drukuj