główna zawartość
artykuł nr 1

Skład Zarządu

  • Prezes – Niemirski Szymon
  • Wiceprezes-naczelnik – Krzyszewski Andrzej
  • Wiceprezes – Macierzyński Tadeusz
  • Z-ca naczelnika – Gosa Adam
  • Sekretarz – Krzyszewski Łukasz
  • Skarbnik – Niemirski Władysław
  • Kronikarz – Macierzyński Jerzy
  • Gospodarz – Podogrodzki Piotr
  • Członek Zarządu – Bińkowski Piotr