główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Ewy Matuszczak

Załączniki:
Treść oświadczenia MB
artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Stanisławy Kwiatkowskiej

Załączniki:
Treść oświadczenia MB
artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe w dniu objęcia stanowiska Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Stanisławy Kwiatkowskiej

Załączniki:
Treść oświadczenia MB
artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe w dniu przejścia na emeryturę Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Stanisławy Kwiatkowskiej

Załączniki:
Treść oświadczenia MB
artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Stanisławy Kwiatkowskiej

Załączniki:
Treść oświadczenia MB