główna zawartość
artykuł nr 36

Zaproszenie na Sobótki w Wysokinie

Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokinie oraz Sołectwo Ceteń i Wysokin zaprasza mieszkańców Gminy Odrzywół, na imprezę plenerową która odbędzie się Noc Świętojańska nad Drzewiczką, która odbędzie się 23 czerwca b.r. (wtorek) na gruntach wsi Wysokin (Błonie).
Początek imprezy o godz. 2100.
Zapraszamy na wspólne pieczenie kiełbasek, słuchanie muzyki, śpiew, a dla chętnych puszczanie wianków.
Zakończenie imprezy ok. godz, 2400.
artykuł nr 37

Zaproszenie na Sobótki

Gwoli obyczaju ojców naszych mamy zaszczyt zaprosić Państwa na coroczne folklorystyczne widowisko plenerowe p.t. „Noc Świętojańska czyli Sobótki nad Pilicą”. Widowisko odbędzie się w wtorek 23 czerwca 2009 roku o godzinie 1830 nad Pilicą w Myślakowicach Kolonii (przy przeprawie promowej).

WÓJT GMINY
MARIAN KMIECIAK
DYREKTOR GBP
BOGUMIŁĄ STĘPIEŃ
DYREKTOR PSP MYŚLAKOWICE
BOŻENA WIELGUS

Zbiórka gości przy PSP Myślakowice o godz. 1800.

Podobnie jak w latach poprzednich w wieczór poprzedzający Noc Świętojańską Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach Pani Bożena Wielgus wraz z młodzieżą przygotowali tradycyjne obrzędy ludowe związane z tym dniem.
W przepięknej scenerii Doliny Rzeki Pilicy goście zaproszeni i mieszkańcy wsi będą mogli wspólnie kultywować naszą starodawną tradycję ludową.
Widowisko przedstawione będzie na promie rzecznym w wykonaniu młodzieżowego zespołu ludowego MATEUSKI oraz zespołu ludowego Znad Drzewiczki działającego przy Urzędzie Gminy w Odrzywole.
W programie widowiska będą pieśni ludowe, obrzęd puszczania wianków i ognisko dla gości.
Obrzędom towarzyszyć będzie niepowtarzalna atmosfera najkrótszej nocy w roku. Po ognisku Pani Dyrektor zaprasza gości do szkoły w celu zwiedzenia Izby Tradycji Regionu Opoczyńskiego.

Serdecznie zapraszamy

artykuł nr 38

Informacja o znajdujących się na terenie gminy firmach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Informacja

o znajdujących się na terenie gminy firmach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych oraz adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

L.p. Nazwa firmy Oznaczenie siedziby i adres Adres punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
1 NOW-FRA-DOR Odrzywół przy ul. Opoczyńskiej 84 Odrzywół ul. Opoczyńska 84
artykuł nr 39

Zawiadomienie

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM BEZPIECZEŃSTWA OSÓB Z TYTUŁU ZŁEGO STANU TECHNICZNEGO NIERUCHOMOŚCI W ODRZYWOLE PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 5 (DZ. NR 353), WÓJT GMINY ODRZYWÓŁ ZAWIADAMIA, ŻE NA PODSTAWIE ART. 66 PRAWA BUDOWLANEGO, ZAMIERZA W RAMACH ZASTĘPCZEGO WYKONANIA, PODJĄĆ CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCE DO ZABEZPIECZENIA LUB ROZBIÓRKI BUDYNKÓW NA TEJ POSESJI (W ZALEŻNOŚCI OD DECYZJI POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO). WSZELKIE KOSZTY WYNIKŁE Z PODJĘTYCH CZYNNOŚCI OBCIĄŻĄ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI LUB SPADKOBIERCÓW.
SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W PRZYSUSZE ALEJA JANA PAWŁA II 10 LUB PAN JERZY MACIERZYŃSKI – URZĄD GMINY W ODRZYWOLE TEL. 048/ 67 16 057 W. 42.

WÓJT GMINY ODRZYWÓŁ
/-/ MARIAN KMIECIAK
artykuł nr 40

Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół z dnia 23 kwietnia 2009 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A G M I N Y O D R Z Y W Ó Ł
z dnia 23 kwietnia 2009 roku

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) podaję do wiadomości numery i granice obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Odrzywół Uchwałą Nr 50 /98 Zarządu Gminy w Odrzywole z dnia 31 sierpnia 1998r., Uchwałą Nr XIII /96/ 2004 Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 kwietnia 2004 roku oraz wskazuję siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych

Lp. Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1. Sołectwa:
Odrzywół
Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole ul. Warszawska nr 51
2. Sołectwa:
Ossa(w tym Walerianów), Kolonia Ossa (w tym, Dębowa Góra), Stanisławów, Wandzinów, Lipiny (w tym Emilianów , Badulki)
Zespół Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Rusinowie Koneckim Filia MOW w Kolonii Ossie nr 40
3. Sołectwa:
Dąbrowa, Różanna, Łęgonice Małe, Myślakowice, Myślakowice-Kolonia
Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślakowicach
4. Sołectwa:
Ceteń, Jelonek, Kamienna Wola (w tym Las Kamienmnowolski), Kłonna (w tym Kłonna-Kolonia, Janówek), Wysokin
Hala Sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Odrzywole ul. Warszawska 51

W lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych przeprowadzone zostanie głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku w godzinach od 800 – 2200. Lokale Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Odrzywole, Nr 4 w Odrzywole oraz Nr 2 w Kolonii Ossie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.