główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o opłatach

 

Właściciele nieruchomości, na podstawie złożonej deklaracji podatkowej płacą opłatę-podatek w Urzędzie Gminy w Odrzywole . Wysokość podatku ustalona przez Radę Gminy wynosi:
  • 18 zł miesięcznie od gospodarstw zamieszkałych przez dwie lub więcej osób,
  • 8 zł miesięcznie od gospodarstw zamieszkałych przez jedną osobę,
Gospodarstwa, które nie będą segregować, lub będą źle segregować odpady zapłacą podwójną stawkę opłat za odbiór odpadów tj. 36 zł i 15 zł miesięcznie.
Opłaty za odbiór odpadów komunalnych bez wezwania należy uiszczać co kwartał w terminach:
za I kwartał do 15 kwietnia
za II kwartał do 15 lipca
za III kwartał do 15 października
za IV kwartał do 15 stycznia roku następnego

Opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów należy opłacić za pośrednictwem:
  • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
  • w Banku BS Radom SPK Odrzywół świadczących obsługę Gminy Odrzywół (bez dodatkowych opłat).
na rachunek bankowy:
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26-425 Odrzywół
Nr konta 22 9147 0009 0000 7272 2000 0002
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata za odbiór odpadów komunalnych za kwartał …….")