logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Gospodarka odpadami /
1.

Informacja o opłatach

 

Właściciele nieruchomości, na podstawie złożonej deklaracji podatkowej płacą opłatę-podatek w Urzędzie Gminy w Odrzywole . Wysokość podatku ustalona przez Radę Gminy wynosi:
  • 18 zł miesięcznie od gospodarstw zamieszkałych przez dwie lub więcej osób,
  • 8 zł miesięcznie od gospodarstw zamieszkałych przez jedną osobę,
Gospodarstwa, które nie będą segregować, lub będą źle segregować odpady zapłacą podwójną stawkę opłat za odbiór odpadów tj. 36 zł i 15 zł miesięcznie.
Opłaty za odbiór odpadów komunalnych bez wezwania należy uiszczać co kwartał w terminach:
za I kwartał do 15 kwietnia
za II kwartał do 15 lipca
za III kwartał do 15 października
za IV kwartał do 15 stycznia roku następnego

Opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów należy opłacić za pośrednictwem:
  • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
  • w Banku BS Radom SPK Odrzywół świadczących obsługę Gminy Odrzywół (bez dodatkowych opłat).
na rachunek bankowy:
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26-425 Odrzywół
Nr konta 22 9147 0009 0000 7272 2000 0002
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata za odbiór odpadów komunalnych za kwartał …….")

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-10-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-13 09:26

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne
 Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
 Osiągnięte poziomy recyklingu
 Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne
 Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Akty prawne
 Zasady optymalnej segregacji
 Harmonogram odbioru odpadów
 Opłaty
 Sprawozdawczość
 Rejestr podmiotów odbierających odpady
wersja do druku drukuj