główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach - Pani Justyny Fornalczyk

Załączniki:
Treść oświadczenia MB
artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe na dzień objęcia stanowiska Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach - Pani Justyny Fornalczyk

Załączniki:
Treść oświadczenia MB
artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe na dzień objęcia stanowiska

Załączniki:
Treść oświadczenia MB