główna zawartość
artykuł nr 1

Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Odrzywół w roku 2018

Urząd Gminy w Odrzywole zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454.) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  odebranych z obszaru gminy:
poziom wymagany – 30 %
poziom osiągnięty – 23,87 %

2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
poziom wymagany – 50 %
poziom osiągnięty – 0 % (brak odebranych odpadów tego rodzaju w 2018 r. )

3. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
poziom wymagany w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995r. – 40 %
poziom osiągnięty – 21,78 %

artykuł nr 2

Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Odrzywół w roku 2017

Urząd Gminy w Odrzywole zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454.) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  odebranych z obszaru gminy:
poziom wymagany – 20 %
poziom osiągnięty – 26,96 %
2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
poziom wymagany – 45 %
poziom osiągnięty – 0 % (brak odebranych odpadów tego rodzaju w 2017 r. )
3. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
poziom wymagany w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995r. – 45 %
poziom osiągnięty – 31,78 %
artykuł nr 3

Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Odrzywół w roku 2016

Urząd Gminy w Odrzywole zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454.) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  odebranych z obszaru gminy:
poziom wymagany – 18 %
poziom osiągnięty – 19,24 %
2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
poziom wymagany – 42 %
poziom osiągnięty – 0 % (brak odebranych odpadów tego rodzaju w 2016 r. )
3. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
poziom wymagany w stosunku do masy odpadów  wytworzonych w 1995r. – 45 %
poziom osiągnięty – 0 %
artykuł nr 4

Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Odrzywół w roku 2015

Urząd Gminy w Odrzywole zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454.) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  odebranych z obszaru gminy:
poziom wymagany – 16 %
poziom osiągnięty – 19,74 %
2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
poziom wymagany – 40 %
poziom osiągnięty – 0 % (brak odebranych odpadów tego rodzaju w 2015 r. )
3. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
poziom wymagany w stosunku do masy odpadów  wytworzonych w 1995r. – 50 %
poziom osiągnięty – 0 %
artykuł nr 5

Poziomy odzysku osiągnięte przez Gminę Odrzywół w roku 2014

Urząd Gminy w Odrzywole zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454.) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  odebranych z obszaru gminy:
poziom wymagany – 14 %
poziom osiągnięty – 16,93 %
2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
poziom wymagany – 38 %
poziom osiągnięty – 0 % (brak odebranych odpadów tego rodzaju w 2014 r. )
3. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
poziom wymagany w stosunku do masy odpadów  wytworzonych w 1995r. – 50 %
poziom osiągnięty – 30,93 %